24. travanj 2024.

IZVJEŠĆE O PROVJERI FORMALNIH UVJETA PRIJAVLJENIH KANDIDATA ZA IZBOR ČLANOVA SAVJETA MLADIH GRADA VARAŽDINA I POPIS VAŽEĆIH KANDIDATURA ZA ČLANOVE SAVJETA MLADIH GRADA VARAŽDINA