05. siječanj 2024.

Odluka o dodjeli i isplati sredstava potpore poduzetnicima Grada Varaždina u 2023. godini iz područja C "Sufinanciranje troškva izlaganja na manifestacijama" MJERA_3 Sufinanciranje izlaganja na sajmovima i manifestacijama