Zatvori

Zanima vas što ima u gradu? Pogledajte aktualni program događanja

Grad Varaždin - Početna Javni pozivi - rezultati

Javni pozivi - rezultati

Upisnik izdanih dozvola za obavljanje autotaksi prijevoza na području Grada Varaždina

Utorak, 14. siječanj 2020.

OBAVIJEST O REZULTATIMA MJERE POTICAJA "PODUZETNIČKI FOND GRADA VARAŽDINA U 2019. GODINI"

1. Popis prijavitelja koji su ostvarili pravo na poticaje 2. Popis prijavitelja koji nisu ostvarili pravo na poticaje
Ponedjeljak, 04. studeni 2019.

Odluka o odobravanju financijskih sredstava za projekte/programe udruga mladih za područje mladih od javne potrebe za grad Varaždin u 2019. godini

Četvrtak, 17. listopad 2019.

Zaključak o ostvarivanju prava na sufinanciranje troškova izlaganja na manifestaciji Špancirfest 2019

Srijeda, 09. listopad 2019.

Popis prijavitelja koji su zadovoljili propisane uvjete Javnog poziva za prijavu projekta/programa udrua mladih za područje mladih od javne potrebe za grad Varaždin u 2019. godini - prijava programa/p

Ponedjeljak, 07. listopad 2019.

Odluka o odobravanju financijskih sredstava za projekte/programe udrugama za područje međunarodne suradnje od javnih potreba za Grad Varaždin u 2019. godini

Utorak, 24. rujan 2019.

POPIS PRIJAVITELJA KOJI SU ZADOVOLJILI PROPISANE UVJETE JAVNOG POZIVA-MEĐUNARODNA SURADNJA

Petak, 06. rujan 2019.

Odluka o odobravanju financijskih sredstava za projekte/programe udrugama u području organiziranog slobodnog vremena osoba s invaliditetom od javnih potreba za Grad Varaždin u 2019. godini

Petak, 09. kolovoz 2019.

Popis prijavitelja koji su zadovoljili propisane uvjete Javnog poziva za prijavu projekta/programa udruga u području organiziranog provođenja slobodnog vremena osoba s invaliditetom od javnih potreba

Utorak, 06. kolovoz 2019.

Odluka o odobravanju financijskih sredstava za organizaciju potpore 330. varaždinskog zavjetnog hodočašća Majci Božjoj Bistričkoj u Mariju Bistricu

Odluka o odobravanju financijskih sredstava za organizaciju potpore 330. varaždinskog zavjetnog hodočašća Majci Božjoj Bistričkoj u Mariju Bistricu  
Četvrtak, 13. lipanj 2019.

Odluka o odobravanju financijskih sredstava za projekte/programe udrugama za područje mladih od javne potrebe za grad Varaždin u 2019. godini

Četvrtak, 30. svibanj 2019.

Popis svih prijavitelja koji su zadovoljili propisane uvjete Javnog poziva za prijavu projekta/programa udruga i ostalih neprofitnih organizacija za područje mladih od javne potrebe za grad Varaždin u

Utorak, 07. svibanj 2019.

Lista prioriteta za provođenje Programa sanacije i obnove pročelja i krovova građevina u 2019. godini

Petak, 26. travanj 2019.

Odluka o dodjeli financijskih sredstava za projekte/programe udruga i ostalih neprofitnih organizacija u području turizma te udruga, trgovačkih društava i obrta organizatora manifestacija u 2019. g.

Utorak, 16. travanj 2019.

Odluka o odobravanju financijskih sredstava za projekte/programe udrugama za javne potrebe u odgoju i obrazovanju, socijalnoj skrbi i zdravstvu i kulturi za Grad Varaždin u 2019. godini

Ponedjeljak, 15. travanj 2019.

Popis svih prijavitelja koji su zadovoljili propisane uvjete Javnog poziva za prijavu projekta/programa udruga i ostalih neprofitnih organizacija u području turizma i socijalnog poduzetništva

Popis svih prijavitelja koji su zadovoljili propisane uvjete Javnog poziva za prijavu projekta/programa udruga i ostalih neprofitnih organizacija u području turizma i socijalnog (društvenog) poduzetništva te udruga, trgovačkih društava i obrta, organizatora gospodarsko-turističkih manifestacija u 2019. godini (KLASA: 311-01/19-01/3, URBROJ: 2186/01-07/10-19-2) od 19. veljače 2019. godine.
Utorak, 02. travanj 2019.

Rješenje o izboru članova i zamjenika članova Savjeta mladih Grada Varaždina - dodatni izbor za četiri člana

Petak, 22. ožujak 2019.

Izvješće o provjeri formalnih uvjeta prijavljenih kandidata za dodatni izbor za četiri (4) člana i zamjenika članova Savjeta mladih Grada Varaždina

Srijeda, 13. ožujak 2019.

Popis svih prijavitelja koji su zadovoljili propisane uvjete Javnog poziva za prijavu projekta/programa udruga i ostalih neprofitnih organizacija za javne potrebe u odgoju i obrazovanju, socijalnoj sk

Petak, 08. ožujak 2019.

Izvješće o provjeri formalnih uvjeta prijavljenih kandidata za dodatni izbor za četiri (4) člana i zamjenika članova Savjeta mladih Grada Varaždina

Utorak, 05. ožujak 2019.

Odluka o odobravanju financijskih sredstava za projekte/programe udrugama u području zbrinjavanja beskućnika i poludnevnog boravka osoba s invaliditetom od javnih potreba za Grad Varaždin u 2019. godi

Srijeda, 13. veljača 2019.

Popis svih prijavitelja koji su zadovoljili propisane uvjete Javnog poziva za prijavu projekta/programa udruga u području zbrinjavanja beskućnika i poludnevnog boravka osoba s invaliditetom od javnihb

Utorak, 12. veljača 2019.

Zaključak o ostvarivanju prava na sufinanciranje troškova izlaganja na manifestaciji Advent u Varaždinu 2018

     
Ponedjeljak, 24. prosinac 2018.

Obavijest o rezultatima Javnog poziva za podnošenje prijava za dodjelu potpora iz projekta "Poduzetnički fond Grada Varaždina u 2018."

Utorak, 06. studeni 2018.

Zaključak o ostvarivanju prava na sufinanciranje troškova izlaganja na manifestaciji Špancirfest 2018

Srijeda, 17. listopad 2018.

Odluka o odobravanju financijskih sredstava za projekte/programe udrugama za područje međunarodne suradnje od javnih potreba za Grad Varaždin u 2018.godini

Četvrtak, 26. srpanj 2018.

Odluka o dodjeli financijskih sredstava za projekte/programe udruga i ostalih neprofitnih organizacija u području turizma i gospodarsko-turističkih manifestacija u 2018. godini

Četvrtak, 21. lipanj 2018.

Popis svih prijavitelja koji su zadovoljili propisane uvjete Javnog poziva za prijavu projekta /programa udruga i ostalih neprofitnih organizacija u području turizma i socijalnog poduzetništva

Popis svih prijavitelja koji su zadovoljili propisane uvjete Javnog poziva za prijavu projekta /programa udruga i ostalih neprofitnih organizacija u području turizma i socijalnog (društvenog) poduzetništva te udruga, trgovačkih društava i obrta organizatora gospodarsko – turističkih manifestacija u 2018. godini (KLASA: 311-01/18-01/5, URBROJ: 2186/01-07/10-18-2) od 8. svibnja 2018. godine.
Utorak, 19. lipanj 2018.

Popis svih prijavitelja koji su zadovoljili propisane uvjete Javnog poziva za prijavu projekta/programa udruga i ostalih neprofitnih organizacija za područje međunarodne suradnje

 Popis svih prijavitelja koji su zadovoljili propisane uvjete Javnog poziva za prijavu projekta/programa udruga i ostalih neprofitnih organizacija za područje međunarodne suradnje od javnih potreba za Grad Varaždin u 2018. godini
Četvrtak, 14. lipanj 2018.

Odluka o odobravanju financijskih sredstava za projekte/programe udrugama za područje mladih, odgoja i obrazovanja, socijalne skrbi i zdravstvai kulture od javnih potreba za Grad Varaždin u 2018.

Srijeda, 30. svibanj 2018.

Lista prioriteta za provođenje Programa sanacija i obnove pročelja i krovova građevina u 2018. godini

Srijeda, 30. svibanj 2018.

Popis svih prijavitelja koji su zadovoljili propisane uvjete Javnog poziva za prijavu projekta/programa udruga i ostalih neprofitnih organizacija

Popis svih prijavitelja koji su zadovoljili propisane uvjete Javnog poziva za prijavu projekta/programa udruga i ostalih neprofitnih organizacija za područje mladih, odgoja i obrazovanja, socijalne skrbi i zdravstva i kulture od javnih potreba za grad Varaždin u 2018. godini
Petak, 04. svibanj 2018.

Odluka o odobravanju financijskih sredstava za projekte/programe udrugama u području zbrinjavanja beskućnika i organiziranog provođenja vremena osoba s invaliditetom od javnih potreba za Grad Varaždin

Utorak, 20. ožujak 2018.

Upisnik izdanih dozvola za obavljanje autotaksi prijevoza na području Grada Varaždina

Srijeda, 28. veljača 2018.

Odluka o odabiru projekata/programa udruga mladih i udruga za mlade koji bi se provodili u Centru za mlade, u Varaždinu, Petra Preradovića 4

Petak, 02. veljača 2018.

Zaključak o ostvarivanju prava na sufinanciranje troškova izlaganja na manifestaciji Advent u Varaždinu 2017

Petak, 22. prosinac 2017.

Odluka o odobravanju financijskih sredstava za programe/projekte udruga u kulturi u okviru raspoloživih sredstava gradskog proračuna za 2017. godinu

Ponedjeljak, 11. prosinac 2017.

Zaključak o ostvarivanju prava na sufinanciranje troškova izlaganja na manifestaciji Špancirfest 2017

Petak, 01. prosinac 2017.

Izvješće o provjeri formalnih uvjeta prijavljenih kandidata za izbor članova i zamjenika članova Savjeta mladih Grada Varaždina i popis važećih kandidatura

Utorak, 07. studeni 2017.

Odluka o odobravanju financijskih sredstava za programe/projekte udruga u području kulture od javnih potreba za Grad Varaždin u 2017. godini

Četvrtak, 21. rujan 2017.

Odluka o odobravanju financijskih sredstava za projekte/programe udrugama u području zdravstva i socijalne skrbi od javnih potreba za Grad Varaždin u 2017. godini

Četvrtak, 21. rujan 2017.

Odluka o odobravanju financijskih sredstava za projekte/programe udrugama u području odgoja i obrazovanja od javnih potreba za Grad Varaždin u 2017. godini

Četvrtak, 21. rujan 2017.

Odluka o odobravanju financijskih sredstava za aktivnosti/projekte udruga i drugih neprofitnih organizacija civilnog društva usmjerenih na mlade i rad s mladima od javnih potreba za Grad Varaždin

Utorak, 19. rujan 2017.

Lista prioriteta za provođenje Programa sanacije i obnove pročelja i krovova građevina

Utorak, 19. rujan 2017.

Popis prijavitelja koji su zadovoljili formalne uvjete Javnog poziva za prijavu programa/projekata udruga u području kulture od javnih potreba za Grad Varaždin u 2017. godini

Srijeda, 06. rujan 2017.

Popis svih prijavitelja koji su zadovoljili propisane uvjete Javnog poziva za prijavu projekta – programa udruga u području zdravstva i socijalne skrbi od Javnih potreba za Grad Varaždin u 2017.godini

Srijeda, 06. rujan 2017.

Popis svih prijavitelja koji su zadovoljili propisane uvjete Javnog poziva za prijavu projekta – programa udruga u području odgoja i obrazovanja od Javnih potreba za Grad Varaždin u 2017. godini

Srijeda, 06. rujan 2017.

Obavijest o rezultatima javnog poziva za podnošenje prijava za dodjelu potpora iz projekta "Poduzetnički fond Grada Varaždina u 2017."

Ponedjeljak, 04. rujan 2017.

Upisnik izdanih dozvola za obavljanje autotaksi prijevoza na području Grada Varaždina

Srijeda, 05. srpanj 2017.

Upisnik izdanih dozvola za obavljanje autotaksi prijevoza na području Grada Varaždina

Srijeda, 15. ožujak 2017.

1 2