03. siječanj 2024.

Odluka o dodjeli i isplati sredstava potpore kroz mjeru Potpore poduzetnicima i obrtnicima kroz Poduzetnički fond Grada Varaždina u 2023. godini