20. svibanj 2024.

Odluka o odobravanju financijskih sredstava za projekte/programe udruga i ostalih neprofitnih organizacija od javne potrebe za Grad Varaždin u 2024. godini