Udruge u kulturi

Centar tradicijske kulturE "Varaždin"

Ulica Kralja Petra Kresimira IV 6
42000 Varaždin
T: 091/3330-664098/446-898
E: ctk.varazdin@gmail.com
Web: www.ctk-varazdin.com
Predsjednica: Petra Golubar
Tajnik: Tibor Bun

KERAMEIKOn - hrvatska udruga keramičara

Križanićeva 13
42000 Varaždin
Kontakt osoba: Blaženka Šoić Štebih
M: 091/174-4000
E: info@kerameikon.com
Web: www.kerameikon.com

VARAŽDINSKE MAŽORETKINJE

Otokara Keršovanija 6
42000 Varaždin
M: 098/284-091
E: varazdinske.mazoretkinje@gmail.com
Kontakt osoba: Aleksandar Grabarić

filmsko-kreativni studio Vanima

SJEDIŠTE, URED, RAD S DJECOM I MLADIMA

Augusta Šenoe 12
42000 Varaždin

RAD S DJECOM I MLADIMA

Centar za mlade
Petra Preradovića 4
42000 Varaždin

E: vanima@vanima.hrhrvoje@vanima.hr
M: 091/798-0858
Web: www.vanima.hr; www.vafi.hr
Kontakt osoba: Hrvoje Selec (stručne službe i tajnik udruge)

Varaždinski folklorni ansambl

Vukovarska 11
42000 Varaždin
T/F: 042/232-503
M: 098/939-3231
E: pjerino.hrvacanin@vz.t-com.hr
Web: www.vfa.hr
Predsjednik: Pjerino Hrvaćanin

KUD „Vila“

Zavojna 6
42000 Varaždin
T: 099/859-5304
E: akialeksandar@gmail.com
Predsjednica: Ivanka Ježuvita
Kontakt osoba: Željka Vucković

KUD „Hrvatskih željeznica“

Kolodvorska 17
42000 Varaždin
T: 099/691-9974
E: kud.hz.vz@vz.t-com.hr​hzfolklor@gmail.com
Web: www.kudhzvz.hr
Kontakt osoba: Krunoslav Drožđek

Varaždinsko obrtničko glazbeno društvo - VOGD

Kukuljevićeva 13/I
42000 Varaždin
M: 091/132-0319
E: marijan.mikac48@gmail.com
Predsjednik: Marijan Mikac

Društvo povjesničara grada varaždina i varaždinske županije

Franjevački trg 6
42000 Varaždin
Kontakt osoba: Spomenka Težak
T: 042/658-761
M: 091/552-5240
E: historia.varasdiensis@gmail.com

Udruga za menadžment glazbene i primijenjene umjetnosti „Aulos“ Varaždin

Preradovićeva 21
42000 Varaždin
T: 091/139-4307
E: aulos.varazdin@gmail.com
Web: www.aulos.hr
Predsjednik: Vladimir Gotal

Plesni studio „Vindi“

Stanka Vraza 8 c
42000 Varaždin
T: 091/511-2535
E: studio.vindi@gmail.com
Predsjednica: Davorka Čorko Rodeš

Varaždinski komorni orkestar

Augusta Cesarca 1
42000 Varaždin
T: 099/819-6398      
E: kresimir.lazar@gmail.com
Web: www.vko.hr
Predsjednik: Krešimir Lazar

Varaždinski kvartet

V. Vežića 17
42000 Varaždin
T: 095/804-1394
E: kontakt@varazdinski-kvartet.hr
Web: www.varazdinski-kvartet.hr
Predsjednik: Marko Jerbić

Varaždinski tamburaški orkestar

Šemovečkih žrtava 58 
42000 Varaždin
T: 042/405-036; 095/853-9386
E: drazen.zlatarek@gmail.com
Predsjednik: Dražen Zlatarek

Dječji zbor „Varaždinski štigleci“

Kralja Petra Krešimira IV. 6
42000 Varaždin
T: 098/284-012
E: stigleci@gmail.com
Web: www.stigleci.hr
Predsjednica: Rajka Grabar

Likovno udruženje Varaždin

I. Kukuljevića 21
42000 Varaždin
Kontakt osoba: Dražen Pavlović
T: 042/200-342
M: 095/904-0969
E: pavlowich@gmail.com

Hrvatsko društvo likovnih umjetnika

Kralja Petra Krešimira IV. br. 6
42000 Varaždin
Kontakt osoba: Živko Toplak
M: 099/591-7180
E: hdlu.varazdin@gmail.com
Web: www.hdlu-varazdin.hr

Ogranak Matice Hrvatske - Varaždin

Kralja Petra Krešimira IV. br. 6
42000 Varaždin
Kontakt osoba: Ernest Fišer
M: 098/135-4055
E: ernest.fischer.vz@gmail.com

Varaždinsko književno društvo

Trakošćanska 24
42000 Varaždin
Kontakt osoba: Tugomir Orak
T: 042/493-462
E: tugomir.orak@vz.t-com.hr

HKD "Napredak"

Jalkovečka 160g
42000 Varaždin
Kontakt osoba: Ivan Bošnjak
M: 091/230-5961
E: ivan.bosnjak@ets.hr; ivan.bosnjak@vz.t-com.hr
Web: www.hkdnapredak.com

Hrvatsko–austrijska kulturna zajednica

S.S.Kranjčevića 10
42000 Varaždin
Kontakt osoba: Ingeborg Jurić
T: 042/212-765
M: 099/796-6822
E: mirjana.ducakijevic@gmv.t-com.hr

Udruga vrtlara Varaždinske županije

Ruđera Boškovića 13
42000 Varaždin
Kontakt osoba: Blanka Pazman
M: 098/190-1804
E: blanka.pazman@skole.hr
Web: www.vrtlari-varazdin.hr

Kulturna udruga mladih „Centar scena“ Varaždin

V. Vidrića 10
42000 Varaždin
Kontakt osoba: Jan Kerekeš
M: 098/178-6526
E: jankerekes1@gmail.com
Web: www.cold-snap.com

Udruga Trash

Petra Preradovića 4
42000 Varaždin
M: 0914101510
E: sipek@trash.hr
Web: www.trash.hr
Kontakt osoba: Tomislav Šipek

Udruga MOP Sveučilište Sjever

104. Brigade 3
42000 Varaždin
Kontakt osoba: Fran Mubrin
M: 095/513-7795
E: franmubrin@yahoo.com

Umjetnička organizacija „VRUM“

Avenija Dubrava 144
10000 Zagreb
Kontakt osoba: Sanja Früwald
M: 098/482-100
E: fruehwalds@yahoo.com
Web: www.vrum.hr

DJEČJE FOLKLORNO DRUŠTVO "SONČECE" VARAŽDIN

Vukovarska 11
42000 Varaždin
Predsjednik: Vedran Radovan
M: 098/957-0546
E: folkolo@gmail.com

Varaždinska glazbena udruga

Ante Kovačića 28
42000 Varaždin
Predsjednik: Damir Mumlek
Dopredsjednik: Marko Grđan
Tajnik: Alen Kostanjevec
T: 042/200-196
E: varazdinskaglazbenaudruga@gmail.com
web: www.vgu.hr

UDRUGA MUZEJ ANĐELA

Stjepana Vukovića 15
42000 Varaždin
Predsjednik: Željko Prstec
E: angelusmuseum@gmail.com
web: www.angelusmuseum.com

 

UDRUGA 1DAN

Fortunata Pintarića 3

42000 Varaždin

Predsjednica: Lila Herceg Nenadić

T: 0918904710

E: 1dan.udruga@gmail.com