14. srpanj 2022. | Autor: Maja Hrešć

Objavljeno prethodno javno savjetovanje za sanaciju zatvorenog odlagališta neopasnog otpada

Grad Varaždin je u četvrtak, 14. srpnja 2022. godine, sukladno članku 198. Zakona o javnoj nabavi, objavio početak prethodnog javnog savjetovanja s gospodarskim subjektima zainteresiranim za projekt sanacije zatvorenog odlagališta neopasnog otpada na području gospodarske zone Brezje procijenjene vrijednosti 148.850.000 kn, uvećano za PDV.

Tijekom narednih deset dana, zainteresirani poslovni subjekti imat će mogućnost upoznati se sa svim elementima buduće javne nabave za zbrinjavanje oko 96.808 tona baliranog otpada, uključujući tehničku specifikaciju, kriterije odabira gospodarskog subjekta, kriterije odabira ponude, kao i druge uvjete važne za izvršenje ugovora. Tijekom postupka javnog savjetovanja, zainteresirani će poslovni subjekti imati priliku postaviti pitanja o samom postupku, ali i iznositi vlastite prijedloge na sam tekst i uvjete.

Dok je projekt „sanacije bala“ u prvoj fazi obuhvaćao važne korake u planiranju i izradi potrebne tehničke dokumentacije, kao i svih prethodnih suglasnosti Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja te Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (Elaborat zaštite okoliša,  Sanacijski program, Glavni projekt, Građevinska dozvola...), današnjom je objavom javnog savjetovanja započela druga faza, tijekom koje će biti proveden postupak javne nabave za odabir najpovoljnijeg gospodarskog subjekta.

Prema riječima gradonačelnika Nevena Bosilja, današnjim je postupkom učinjen važan korak u procesu zbrinjavanja baliranog otpada koji već više od jednog i pol desetljeća stoji na jugoistočnom ulazu u Varaždin, narušava izgled okoliša, predstavlja ekološku i sigurnosnu ugrozu za stanovnike okolnih naselja, ali i za cijeli grad.

Osim toga, problem bala učinio je neiskoristivim ogroman gospodarski potencijal poduzetničke zone u Brezju. Rješenjem problema stvorit će se preduvjeti za razvoj gospodarstva, za nove investicije i zapošljavanje. U tom smislu veseli nas veliki interes investitora, i domaćih i stranih, koji su već iskazivali interes u posljednjih godinu dana otkako se intenzivnije i sustavnije započelo s pripremama konačnog rješenja bala u Brezju.

Gradonačelnik Bosilj posebno naglašava važnost transparentnosti cijelog ovog procesa, od samog početka svih aktivnosti na ovom projektu u posljednjih godinu dana, pri čemu se svi dopisi, dokumenti, rješenja koja su sastavni dio procesa rješavanja bala, nalaze na mrežnim stranicama Grada Varaždina. Pristup otvorenosti i transparentnosti bit će primijenjen sve do kraja ovoga projekta, kao i u svim drugim poslovima sadašnje gradske uprave.

Do kraja jeseni očekuje se dovršetak postupka javne nabave i potpisivanje ugovora s najpovoljnijim ponuditeljem te ugovora s Fondom za zaštitu okoliša o sufinanciranju 40% troška projekta.

S ciljem osiguranja sredstava za financiranje vlastitog udjela,  Grad Varaždin pokrenut će sve potrebne aktivnosti za dobivanje suglasnosti Vlade Republike Hrvatske za dugoročno zaduživanje, za što je preduvjet rebalans proračuna Grada Varaždina o kojem će Gradsko vijeće odlučiti početkom 9. mjeseca.

„Uz dobru volju i odgovornost svih uključenih aktera, a što smo mogli zaključiti i iz dosadašnjeg djelovanja većine njih, nadam se kako bi do kraja godine započelo uklanjanje i trajno rješenje ogromnog tereta prošlosti koji u sebi ima tone otpada, ali i pravosudnih, ekoloških, sigurnosnih, političkih i kojekakvih drugih izdanaka.“ – zaključio je gradonačelnik Neven Bosilj.

Postupak javnog savjetovanja sa zainteresiranim poslovnim subjektima završava 24. srpnja, nakon čega će se u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske (EOJN RH) objaviti Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju i Obavijest o nadmetanju, što je standardna procedura koja prethodi samom natječaju.

Poveznica na objavljeno javno savjetovanje: https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=6500672