08. listopad 2021. | Autor: UO za gradnju i komunalno gospodarstvo

Ponovna javna rasprava o Prijedlogu II Izmjene i dopune PPUG-a Varaždin

Rok za predaju: Ponedjeljak, 18.10.2021. do 23:59 sati

Na temelju članka 96. Zakona o prostornom uređenju (''Narodne novine'' broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19) i Zaključka Gradonačelnika, KLASA: 350-02/20-01/10, URBROJ: 2186/01-14-21-107 od 6. listopada 2021.godine,  Nositelj izrade Upravni odjel za gradnju i komunalno gospodarstvo objavljuje:

 

P O N O V N U J A V N U  R A S P R A V U

o Prijedlogu II. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Varaždina

 

Javni uvid u Prijedlog plana moguć u razdoblju od 11.10.2021.g. do 18.10.2021.g. u Upravnom odjelu za gradnju i komunalno gospodarstvo Grada Varaždina, Trg slobode 12

Javno izlaganje o Prijedlogu plana je u četvrtak, 14.10.2021.g. u 14,00 sati u Gradskoj vijećnici Grada Varaždina, Trg kralja Tomislava 1

Izvješće o javnoj raspravi

 

Ukoliko želite pratiti ovaj natječaj, upišite svoju email adresu na koju ćemo vam slati promjene:

Vaša e-mail adresa neće se koristiti i obrađivati u druge svrhe osim u svrhu primanja obavijesti o promjenama za (isključivo) ovu objavu. Vaša e-mail adresa neće se dati na korištenje trećim osobama.