09. siječanj 2019.

JAVNA RASPRAVA o Prijedlogu III. Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja povijesne jezgre grada Varaždina

Rok za predaju: Ponedjeljak, 28.01.2019. do 00:00 sati

Ukoliko želite pratiti ovaj natječaj, upišite svoju email adresu na koju ćemo vam slati promjene:

Vaša e-mail adresa neće se koristiti i obrađivati u druge svrhe osim u svrhu primanja obavijesti o promjenama za (isključivo) ovu objavu. Vaša e-mail adresa neće se dati na korištenje trećim osobama.