20. listopad 2016. | Autor: [email protected]

Javna rasprava o prijedlogu urbanističkog plana uređenja UPU-a gospodarske zone Motičnjak u Varaždinu - istočni dio

Javna rasprava će trajati do: Petak, 25.11.2016. do 15:00 sati