06. ožujak 2014.

Javna rasprava o prijedlogu izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja sjevernog dijela grada Varaždina

Upravni odjel za komunalni sustav i urbanizam Grada Varaždina objavljuje JAVNU RASPRAVU o prijedlogu izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja sjevernog dijela grada Varaždina.

Javna rasprava