28. rujan 2021. | Autor: UO za gradnju i komunalno gospodarstvo

Javna rasprava o Prijedlogu V. izmjene i dopune Generalnog urbanističkog plana grada Varaždina

Rok za predaju: Četvrtak, 21.10.2021. do 00:00 sati

Na temelju članka 96. Zakona o prostornom uređenju (''Narodne novine'' broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19), Odluke o izradi V. Izmjene i dopune Generalnog urbanističkog plana grada Varaždina (''Službeni vjesnik Grada Varaždina'' broj 5/20) i Zaključka gradonačelnika, KLASA: 350-02/20-01/9, URBROJ: 2186/01-14-21-60 od 27. rujna 2021.godine, Nositelj izrade Upravni odjel za gradnju i komunalno gospodarstvo, Grada Varaždina objavljuje

J A V N U   R A S P R A V U

o Prijedlogu V. izmjene i dopune

Generalnog urbanističkog plana grada Varaždina

 

Javni uvid u Prijedlog plana moguć u razdoblju od 05.10.2021.g. do 20.10.2021.g. u Upravnom odjelu za gradnju i komunalno gospodarstvo Grada Varaždina, Trg slobode 12.

Javno izlaganje o Prijedlogu plana je u utorak, 12.10.2021..g. u 14,00 sati u Gradskoj vijećnici Grada Varaždina, Trg kralja Tomislava 1.

 

Prijedlog V. izmjene i dopune Generalnog urbanističkog plana grada Varaždina:

Ukoliko želite pratiti ovaj natječaj, upišite svoju email adresu na koju ćemo vam slati promjene:

Vaša e-mail adresa neće se koristiti i obrađivati u druge svrhe osim u svrhu primanja obavijesti o promjenama za (isključivo) ovu objavu. Vaša e-mail adresa neće se dati na korištenje trećim osobama.