10. prosinac 2021. | Autor: UO za gradnju i komunalno gospodarstvo, Odsjek za urbanizam, promet i zaštitu okoliša

JAVNA RASPRAVA O PRIJEDLOGU III. IZMJENE I DOPUNE URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA SJEVERNOG DIJELA GRADA VARAŽDINA I S TIM U VEZI IZMJENE I DOPUNE GENERALNOG URBANISTIČKOG PLANA GRADA VARAŽDINA

Rok za predaju: Srijeda, 22.12.2021. do 23:59 sati

Na temelju članka 96. Zakona o prostornom uređenju (''Narodne novine'' broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19), Zajedničke odluke o izradi III. Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja sjevernog dijela grada Varaždina i s tim u vezi Izmjenu i dopunu Generalnog urbanističkog plana grada Varaždina (''Službeni vjesnik Grada Varaždina'' broj 2/21) i Zaključka gradonačelnika, KLASA: 350-02/21-01/6, URBROJ: 2186/01-14-21-22 od 07. prosinca 2021.godine, Nositelj izrade Grad Varaždin, Upravni odjel za gradnju i komunalno gospodarstvo, Odsjek za urbanizam, promet i zaštitu okoliša, objavljuje

 

 

J A V N U   R A S P R A V U

 

o Prijedlogu III. Izmjene i dopune

Urbanističkog plana uređenja sjevernog dijela grada Varaždina

i s tim u vezi Izmjene i dopune

Generalnog urbanističkog plana grada Varaždina

 

 

Javna rasprava o Prijedlogu Plana održat će se u trajanju od 9 dana, u razdoblju 14.-22. 12.2021. godine.

 

Javni uvid u Prijedlog Plana moguć je u vrijeme trajanja jane rasprave u Odsjeku za urbanizam, promet i zaštitu okoliša, u Upravnom odjelu za gradnju i komunalno gospodarstvo Grada Varaždina, Trg slobode 12/II, svakog radnog dana (osim subote i nedjelje) u vremenu od 8 do 15 sati (utorkom do 16,00, a petkom do 13,00 sati)

 

Javno izlaganje o Prijedlogu Plana je u srijedu 15.12.2021.g u 14,30 sati u Gradskoj vijećnici Grada Varaždina, Trg kralja Tomislava 1.

 

Objava javne rasprave

 

III. Izmjene i dopune UPU-a sjevernog dijela grada Varaždina

Sažetak za javnost

Prijedlog Plana

 

Vezane Izmjene i dopune GUP-a grada varaždina

Sažetak za javnost

Prijedlog Plana

Ukoliko želite pratiti ovaj natječaj, upišite svoju email adresu na koju ćemo vam slati promjene:

Vaša e-mail adresa neće se koristiti i obrađivati u druge svrhe osim u svrhu primanja obavijesti o promjenama za (isključivo) ovu objavu. Vaša e-mail adresa neće se dati na korištenje trećim osobama.