02. ožujak 2015.

Javna rasprava o Prijedlogu II. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja povijesne jezgre grada Varaždina

Rok za predaju: Ponedjeljak, 23.03.2015. do 15:00 sati

Javna rasprava o Prijedlogu II. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja povijesne jezgre grada Varaždina