03. svibanj 2016. | Autor: [email protected]

Ponovna Javna rasprava o Prijedlogu izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Varaždina – III. izmjene i dopune

Rok za predaju: Srijeda, 18.05.2016. do 15:00 sati