27. siječanj 2015.

Obavijest o provođenju javne rasprave u postupku procjene utjecaja na okoliš za zahvat ''Brza cesta Varaždin – Ivanec – Krapina''

Rok za predaju: Četvrtak, 12.02.2015. do 00:00 sati

Obavijest o provođenju javne rasprave u postupku procjene utjecaja na okoliš za zahvat ''Brza cesta Varaždin – Ivanec – Krapina''

Obavijest o provođenju javne rasprave

Sažetak studije o utjecaju zahvata na okoliš