26. rujan 2015. | Autor: Upravni odjel za poljoprivredu i zaštitu okoliša Varaždinske županije

Javna rasprava u postupku ocjene utjecaja na okoliš za zahvat ''Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda Aglomeracije Varaždin''

Rok za predaju: Četvrtak, 05.11.2015. do 00:00 sati


 

Obavijest o provođenju javne rasprave u postupku procjene utjecaja na okoliš za zahvat ''Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda Aglomeracije Varaždin'' nositelja zahvata Varkom d.d., Varaždin.

Ministarstvo zaštite okoliša i prirode donijelo je 15.9.2015. godine Odluku o upućivanju Studije o utjecaju na okoliš za zahvat ''Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda Aglomeracije Varaždin'' na javnu raspravu. U sklopu javne rasprave održat će se javni uvid i javno izlaganje.

Obavijest o provođenju javne rasprave u postupku procjene utjecaja na okoliš

Studija o utjecaju na okoliš sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda anglomeracije "Varaždin"