Kvaliteta zraka

Lokcija mjerne stanice

Kapucinski trg, Varaždin

Datum prvog mjerenja

24. studenog 2022.

Značenje

NO2 - Dušikov dioksid

O3 - Prizemni ozon

CO - Ugljikov monoksid

SO2 - Sumporov dioksid

PM10 - Lebdeće čestice manje od 10 µm

PM2.5 - Lebdeće čestice manje od 2.5 µm

Legenda

Tamno zeleno - dobro

Svijetlo zeleno - prihvatljivo

Žuto - umjereno

Svijetlo crveno - loše

Tamno crveno - vrlo loše

Ljubičasto - izuzetno loše

Povijesni podaci

Studeni 2022.

Prosinac 2022.

Siječanj 2023.

Veljača 2023.

Ožujak 2023. (od 01.03. - 26.03.2023.)

PROGRAM ZAŠTITE ZRAKA GRADA VARAŽDINA ZA RAZDOBLJE OD 2020. DO 2025. GODINE

Program zaštite zraka 2020-2025.

Odluka o donošenju Programa zaštite zraka 2020.-2025.