Kvaliteta zraka

LokAcija mjerne stanice

Kapucinski trg, Varaždin

Datum prvog mjerenja

24. studenog 2022.

Značenje

NO2 - Dušikov dioksid

O3 - Prizemni ozon

CO - Ugljikov monoksid

SO2 - Sumporov dioksid

PM10 - Lebdeće čestice manje od 10 µm

PM2.5 - Lebdeće čestice manje od 2.5 µm

Legenda

Tamno zeleno - dobro

Svijetlo zeleno - prihvatljivo

Žuto - umjereno

Svijetlo crveno - loše

Tamno crveno - vrlo loše

Ljubičasto - izuzetno loše

Povijesni podaci

2022. godina

Studeni 2022.

Prosinac 2022.

2023. godina

Siječanj 2023.

Veljača 2023.

Ožujak 2023.

Travanj 2023.

Svibanj 2023.

Lipanj 2023.

Srpanj 2023.

Kolovoz 2023.

Rujan 2023.

Listopad 2023.

Studeni 2023.

Prosinac 2023.

2024. godina

Siječanj 2024.

Veljača 2024.

Ožujak 2024.

Travanj 2024.

Svibanj 2024.

PROGRAM ZAŠTITE ZRAKA GRADA VARAŽDINA ZA RAZDOBLJE OD 2020. DO 2025. GODINE

Program zaštite zraka 2020-2025.

Odluka o donošenju Programa zaštite zraka 2020.-2025.