Djeca i mladi

Oko 1700 djece iz Varaždina obuhvaćeno je nekim od organiziranih oblika predškolskog odgoja na području grada. Grad Varaždin osnivač je jedne ustanove, a financijski potpomaže rad osam dječjih vrtića i jednog dječjeg vrtića kojem je osnivač vjerska zajednica.

Grad Varaždin od 2002. Godine ima osnivačka prava u  7 osnovnih škola i Centru za odgoj i obrazovanje "Tomislav Špoljar".  Polazi ih  3599 djece, a od 2008. godine sve varaždinske osnovne škole rade u jednoj smjeni. Posebna se pozornost pridaje obrazovanju učenika s teškoćama u razvoju koji su integrirani u redovnu nastavu, a imaju i pomoćnika u nastavi.

Predškolski odgoj | Osnovno školstvo | Visoko školstvo