Savjetovanje s javnošću u 2017. godini

KOORDINATOR SAVJETOVANJA S JAVNOŠĆU

Lucija Cahunek
T: 042/402-511
F: 042/210-742
E: [email protected]

Odluka o imenovanju koordinatora za savjetovanje s javnošću Grada Varaždina

 

Zaključak o donošenju Plana savjetovanja Grada Varaždina u 2017. godini i Plan savjetovanja Grada Varaždina u 2017. godini

Redni broj

Naziv prijedloga propisa, općeg akta ili dokumenta
za koji se provodi savjetovanje

OČEKIVANO VRIJEME NJEGOVA DONOŠENJA ILI USVAJANJA Okvirno vrijeme provedbe internetskog savjetovanja DRUGi PREDVIĐENi NAČINi NA KOJE SE NAMJERAVA PROVESTI SAVJETOVANJE točno
vrijeme provedenog internetskog savjetovanja
1.

ODLUKA O IZMJENAMA statuta grada varaždina

Nacrt Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Grada Varaždina

Poziv javnosti za dostavu mišljenja, primjedbi i prijedloga o Nacrtu Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Grada Varaždina putem internetskog savjetovanja s javnošću

Obrazac za sudjelovanje u savjetovanju o Nacrtu Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Grada Varaždina putem internetskog savjetovanja s javnošću

Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću

veljača 2017. siječanj 2017. NE 03.01.2017. – 03.02.2017.
2.

Plan mreže dječjih vrtića na području Grada Varaždina

Nacrt Plana mreže dječjih vrtića na području Grada Varaždina

Poziv javnosti na dostavu mišljenja, primjedbi i prijedloga o Nacrtu Plana mreže dječjih vrtića na području Grada Varaždina

Obrazac sudjelovanja u savjetovanju o Nacrtu Plana mreže dječjih vrtića na području Grada Varaždina

Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću

siječanj 2017. 16. prosinca 2016. do 16. siječnja 2017. NE 16.12.2016. - 16.01.2017.
3. Program potpora poduzetnicima i obrtnicima na području grada Varaždina 2017. – 2020. ožujak 2017. veljača 2017. NE  
4.

Odluka o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu Grada Varaždina

Nacrt Odluke o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu Grada Varaždina

Poziv javnosti na dostavu mišljenja, primjedbi i prijedloga o Nacrtu Odluke o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu Grada Varaždina

Obrazac sudjelovanja u savjetovanju o Nacrtu Odluke o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu Grada Varaždina

Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću

srpanj 2017. travanj 2017. NE 20.01.2017. - 20.02.2017.
5.

Odluka o gradskim porezima

Nacrt Odluke o porezima Grada Varaždina

Poziv javnosti na dostavu mišljenja, primjedbi i prijedloga o Nacrtu Odluke o gradskim porezima Grada Varaždina putem internetskog sajetovanja s javnošću

Obrazac sudjelovanja u savjetovanju o Nacrtu Odluke o porezima Grada Varaždina putem internetskog sajetovanja s javnošću

Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću

ožujak 2017. veljača 2017. NE 23.06.2017. - 23.07.2017.
6.

Odluka o vrijednosti boda za obračun poreza na nekretnine

listopad 2017. rujan 2017. NE  
7. Odluka o porezu na nekretnine listopad 2017. rujan 2017. NE  
8.

Proračun Grada Varaždina za 2017. godinu i projekcije za 2018. i 2019. godinu

Prijedlog Proračuna Grada Varaždina za 2017. godinu i projekcije za 2018. i 2019. godinu

Poziv javnosti na dostavu mišljenja, primjedbi i prijedloga o Prijedlogu Proračuna Grada Varaždina za 2017. godinu i projekcije za 2018. i 2019. godinu putem internetskog savjetovanja s javnošću

Obrazac sudjelovanja u savjetovanju o Prijedlogu Proračuna Grada Varaždina za 2017. godinu i projekcije za 2018. i 2019. godinu putem internetskog savjetovanja s javnošću

Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću

srpanj 2017. lipanj/srpanj 2017. NE 13.06.2017. - 19.06.2017.
9.

Proračun Grada Varaždina za 2018. godinu i projekcije za 2019. i 2020. godinu

Prijedlog Proračuna Grada Varaždina za 2018. godinu i projekcije za 2019. i 2020. godinu

Poziv javnosti na dostavu mišljenja, primjedbi i prijedloga o Prijedlogu Proračuna Grada Varaždina za 2018. godinu i projekcije za 2019. i 2020. godinu putem internetskog savjetovanja s javnošću

Obrazac sudjelovanja u savjetovanju o Prijedlogu Proračuna Grada Varaždina za 2018. godinu i projekcije za 2019. i 2020. godinu putem internetskog savjetovanja s javnošću

Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću

prosinac 2017. studeni 2017. NE 23.11.2017. - 12.12.2017.
10.

OdLuka o izradi izmjena i dopuna UPU-a povijesne jezgre grada Varaždina

Prijedlog Odluke o izradi III. izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja povijesne jezgre grada Varaždina

Poziv javnosti na dostavu mišljenja, primjedbi i prijedloga o Prijedlogu Odluke o izradi III. izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja povijesne jezgre grada Varaždina putem internetskog savjetovanja s javnošću

Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću

lipanj/srpanj 2017. - DA od 10. srpnja do 10. kolovoza  2017. godine
11.

Strategija razvoja kulture Grada Varaždina za razdoblje od 2017. – 2022. godine

Nacrt Strategije razvoja kulture Grada Varaždina za razdoblje od 2017. - 2022. godine

Poziv javnosti na dostavu mišljenja, primjedbi i prijedloga o Nacrtu Strategije razvoja kulture Grada Varaždina za razdoblje od 2017. - 2022. godine

Obrazac sudjelovanja u savjetovanju o Nacrtu Strategije razvoja kulture Grada Varaždina za razdoblje od 2017. - 2022. godine

Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću

srpanj 2017. svibanj 2017. NE

22.05.2017. - 22.06.2017.

savjetovanje produljeno do 03.07.2017.

12.

PRAVILNIK O PROVEDBI POSTUPKA Jednostavne NABAVE

Nacrt Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave

Poziv javnosti na dostavu mišljenja, primjedbi i prijedloga o Nacrtu Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave putem internetskog savjetovanja s javnošću

Obrazac sudjelovanja u savjetovanju o Nacrtu Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave putem internetskog savjetovanja s javnošću

Izvješće o provedeom savjetovanju a javnošću

lipanj 2017. lipanj 2017. NE 14.06.2017. - 19.06.2017.
13.

Odluka o izmjeni odluke o određivanju uvjeta i mjesta prodaje izvan prodavaonica na području Grada Varaždina

Nacrt Odluke o izmjeni odluke o određivanju uvjeta i mjesta prodaje izvan prodavaonica na području Grada Varaždina

Poziv javnosti na dostavu mišljenja, primjedbi i prijedloga o Nacrtu Odluke o izmjeni odluke o određivanju uvjeta i mjesta prodaje izvan prodavaonica na području Grada Varaždina putem internetskog savjetovanja s javnošću

Obrazac sudjelovanja u savjetovanju o Nacrtu Odluke o izmjeni odluke o određivanju uvjeta i mjesta prodaje izvan prodavaonica na području Grada Varaždina putem internetskog savjetovanja s javnošću

Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću

rujan 2017. kolovoz-rujan 2017. NE 24.08.2017. - 04.09.2017.
14.

PRIJELOG MREŽE OSNOVNIH ŠKOLA ZA PODRUČJE GRADA VARAŽDINA

Nacrt prijedloga mreže osnovnih škola za područje Grada Varaždina

Poziv javnosti na dostavu mišljenja, primjedbi i prijedloga o Nacrtu prijedloga mreže osnovnih škola za područje Grada Varaždina putem internetskog savjetovanja s javnošću

Obrazac sudjelovanja u savjetovanju o Nacrtu prijedloga mreže osnovnih škola za područje Grada Varaždina putem internetskog savjetovanja s javnošću

Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću

studeni 2017. studeni 2017. NE 10.11.2017. - 10.12.2017.
15.

PRIJEDLOG ODLUKE O NAČINU PRUŽANJA JAVNIH USLUGA PRIKUPLJANJA MIJEŠANOG KOMUNALNOG OTPADA I BIORAZGRADIVOG KOMUNALNOG OTPADA NA PODRUČJU GRADA VARAŽDINA

Nacrt prijedloga odluke o načinu pružanja javnih usluga prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Varaždina

Poziv javnosti na dostavu mišljenja, primjedbi i prijedloga o Nacrtu prijedloga odluke o načinu pružanja javnih usluga prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Varaždina putem internetskog savjetovanja s javnošću

Obrazac sudjelovanja u savjetovanju o Nacrtu prijedloga odluke o načinu pružanja javnih usluga prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Varaždina putem internetskog savjetovanja s javnošću

Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću

siječanj 2018. prosinac 2017./ siječanj 2018. NE 22.12.2017. - 22.1.2018.