Savjetovanja s javnošću u 2024. godini

KOORDINATORICA SAVJETOVANJA S JAVNOŠĆU

Anica Mušanović
T: 042/402-515
F: 042/210-742
E: [email protected]

Zaključak o donošenju Plana savjetovanja Grada Varaždina u 2024. godini

Zaključak o dopuni Zaključka o donošenju Plana savjetovanja Grada Varaždina u 2024. godini

Zaključak o dopuni Zaključka o donošenju Plana savjetovanja Grada Varaždina u 2024. godini - 16.2.2024.

Zaključak o dopuni Zaključka o donošenju Plana savjetovanja Grada Varaždina u 2024. godini - 20.2.2024.

Zaključak o izmjenama i dopunama Zaključka o donošenju Plana savjetovanja Grada Varaždina u 2024. godini - 28.3.2024.

Zaključak o dopunama Zaključka o donošenju Plana savjetovanja Grada Varaždina u 2024. godini

Zaključak o dopuni Zaključka o donošenju Plana savjetovanja Grada Varaždina u 2024. godini - 20.5.2024.

redni

broj

Naziv prijedloga propisa, općeg akta ili dokumenta za koji se provodi savjetovanje

OČEKIVANO VRIJEME NJEGOVA DONOŠENJA ILI USVAJANJA Okvirno vrijeme provedbe internetskog savjetovanja DRUGi PREDVIĐENi NAČINi NA KOJE SE NAMJERAVA PROVESTI SAVJETOVANJE točno
vrijeme provedenog internetskog savjetovanja

1.

TROGODIŠNJI STRATEŠKI PLAN ZA DJECU GRADA VARAŽDINA ZA RAZDOBLJE 2024.-2026.

Nacrt trogodišnjeg strateškog plana za djecu Grada Varaždina za razdoblje 2024. - 2026. 

Poziv javnosti na dostavu mišljenja, primjedbi i prijedloga o Nacrtu trogodišnjeg strateškog plana za djecu Grada Varaždina za razdoblje 2024. - 2026.

Obrazac sudjelovanja u savjetovanju s javnošću o Nacrtu trogodišnjeg strateškog plana za djecu Grada Varaždina za razdoblje 2024. - 2026. 

Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću 

veljača/ožujak siječanj/veljača NE 9. veljače - 10. ožujka 2024. godine
2.

ODLUKA O UPRAVLJANJU I RASPOLAGANJU IMOVINOM U VLASNIŠTVU GRADA VARAŽDINA

Nacrt odluke o izmjenama i dopunama Odluke o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu Grada Varaždina

Poziv javnosti na dostavu mišljenja, primjedbi i prijedloga o Nacrtu odluke o izmjenama i dopunama Odluke o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu Grada Varaždina

Obrazac sudjelovanja u savjetovanju s javnošću o Nacrtu odluke o izmjenama i dopunama Odluke o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu Grada Varaždina 

Izvješće o provedenom savjetovanju

ožujak veljača NE 30. siječanj - 29. veljače 2024. godine
3.

STRATEGIJA UPRAVLJANJA IMOVINOM GRADA VARAŽDINA

Nacrt strategije upravljanja imovinom Grada Varaždina za razdoblje od 2024. do 2030. godine

Poziv javnosti na dostavu mišljenja, primjedbi i prijedloga na Nacrt strategije upravljanja imovinom Grada Varaždina za radzbolje od 2024. do 2030. godine

Obrazac sudjelovanja u savjetovanju s javnošću o Nacrtu strategije upravljanja imovinom Grada Varaždina za razdoblje od 2024. do 2030. godine

Izvješće o provedenom savjetovanju

ožujak veljača NE 30. siječanj - 29. veljače 2024. godine
4.

ODLUKA O ZAKUPU POSLOVNIH PROSTORA

Nacrt odluke o zakupu poslovnih prostora

Poziv javnosti na dostavu mišljenja, primjedbi i prijedloga na Nacrt odluke o zakupu poslovnih prostora

Obrazac sudjelovanja u savjetovanju s javnošću na Nacrt odluke o zakupu poslovnih prostora

Izvješće o provedenom savjetovanju

ožujak veljača NE 9. veljače - 10. ožujak 2024. 
5.

ODLUKA O UTVRĐIVANJU LOKACIJA ZA KUPANJE I TRAJANJE SEZONE KUPANJA NA GRADSKOM KUPALIŠTU – JEZERU MOTIČNJAK U 2024. GODINI

Nacrt odluke o utvrđivanju lokacija za kupanje i trajanje sezone kupanja na gradskom kupalištu - jezeru Motičnjak u 2024. godini 

Kartografski prikaz 

Izvješće o provedenom monitoringu vode za kupanje u 2023. godini

Poziv javnosti na dostavu mišljenja, primjedbi i prijedloga na Nacrt odluke o utvrđivanju lokacija za kupanje i trajanje sezone kupanja na gradskom kupalištu - jezeru Motičnjak u 2024. godini

Obrazac sudjelovanja u savjetovanju s javnošću o Nacrtu odluke o utvrđivanju lokacija za kupanje i trajanje sezone kupanja na gradskom kupalištu - jezeru Motičnjak u 2024. godini 

Izvješće o provedenom savjetovanju

ožujak siječanj NE 26. siječanj - 25. veljače 2024. godine
6.

ODLUKA O ODREĐIVANJU JAVNIH PARKIRALIŠTA I GARAŽA NA KOJIMA SE OBAVLJA NAPLATA NA PODRUČJU GRADA VARAŽDINA

Nacrt odluke o određivanju javnih parkirališta i garaža na kojima se obavlja naplata na području Grada Varaždina

Prometni elaborat 211/24 

Poziv javnosti na dostavu mišljenja, primjedbi i prijedloga o Nacrtu odluke o određivanju javnih parkirališta i garaža na kojima se obavlja naplata na području Grada Varaždina

Obrazac sudjelovanja u savjetovanju s javnošću na Nacrt odluke o određivanju javnih parkirališta i garaža na kojima se obavlja naplata na području Grada Varaždina

Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću

ožujak

svibanj - lipanj

veljača

travanj - svibanj

NE 30. travanj - 30. svibanj 2024.
7.

ODLUKA O IZRADI V. IZMJENE I DOPUNE URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA POVIJESNE JEZGRE GRADA VARAŽDINA

Nacrt odluke o izradi izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja povijesne jezgre grada Varaždina

Poziv javnosti na dostavu mišljenja, primjedbi i prijedloga na Nacrt odluke o izradi izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja povijesne jezgre grada Varaždina

Obrazac sudjelovanja u savjetovanju s javnošću na Nacrt odluke o izradi izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja povijesne jezgre grada Varaždina

Izvješće o provedenom savjetovanju

ožujak siječanj/veljača NE 2. veljače - 3. ožujak 2024.
8. ODLUKA O PROVEDBI ARHITEKTONSKO-URBANISTIČKOG NATJEČAJA ZA IZRADU IDEJNOG RJEŠENJA REKONSTRUKCIJE I DOGRADNJE STADIONA NK VARAŽDIN ožujak siječanj - veljača NE  
9. ODLUKA O SPRJEČAVANJU ODBACIVANJA OTPADA

ožujak

svibanj - lipanj

veljača

travanj - svibanj

NE  
10.

ODLUKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O AGROTEHNIČKIM MJERAMA I MJERAMA ZA UREĐIVANJE I ODRŽAVANJE POLJOPRIVREDNIH RUDINA

Nacrt odluke o izmjenama i dopunama Odluke o agrotehničkim mjerama i mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina

Poziv javnosti na dostavu mišljenja, primjedbi i prijedloga na Nacrt odluke o izmjenama i dopunama Odluke o agrotehničkim mjerama i mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina

Obrazac sudjelovanja u savjetovanju s javnošću o Nacrtu odluke o izmjenama i dopunama Odluke o agrotehničkim mjerama i mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina

Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću

ožujak

svibanj - lipanj

veljača

travanj

NE 29. ožujka - 28. travnja 2024. godine
11.

PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O OBLIKU I SADRŽAJU SLUŽBENE ISKAZNICE, OZNAKE I ODORE KOMUNALNIH REDARA

ožujak

svibanj - lipanj

veljača

travanj - svibanj

NE  
12. ODLUKA O UREĐENJU PROMETA NA PODRUČJU GRADA VARAŽDINA

travanj

svibanj - lipanj

ožujak

travanj - svibanja

NE  
13. ODLUKA O KRITERIJIMA, MJERILIMA I POSTUPKU ZA ODGODU PLAĆANJA, OBROČNU OTPLATU DUGA TE PRODAJI, OTPISU ILI DJELOMIČNOM OTPISU POTRAŽIVANJA

svibanj

travanj NE  
14. ODLUKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O NERAZVRSTANIM CESTAMA NA PODRUČJU GRADA VARAŽDINA lipanj travanj NE  
15.

ODLUKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O STIPENDIRANJU UČENIKA I STUDENATA KOJI SE ŠKOLUJU NA SREDNJIM ŠKOLAMA I VISOKIM UČILIŠTIMA

Nacrt odluke o izmjenama i dopunama Odluke o stipendrianju učenika i studenata koji se školuju na srednjim školama i visokim učilištima

Poziv javnosti na dostavu mišljenja, primjedbi i prijedloga o Nacrtu odluke o izmjenama i dopunama Odluke o stipendiranju učenika i studenata koji se školuju na srednjim školama i visokim učilištima

Obrazac sudjelovanja u savjetovanju s javnošću o Nacrtu odluke o izmjenama i dopunama Odluke o stipendiranju učenika i studenata koji se školuju na srednjim školama i visokim učilištima

Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću

lipanj svibanj NE 19. travnja - 19. svibnja 2024. godine
16. ODLUKA O SPOMENIČKOJ RENTI lipanj svibanj NE  
17. ODLUKA O KOMUNALNOM REDU rujan srpanj/kolovoz NE  
18. PLAN ZELENE I PLAVE INFRASTRUKTURE listopad rujan NE  
19. PRORAČUN GRADA VARAŽDINA ZA 2025. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2026. I 2027. GODINU prosinac listopad – studeni participativno budžetiranje  
20. PLAN DAVANJA KONCESIJA NA PODRUČJU GRADA VARAŽDINA ZA 2025. GODINU prosinac listopad - studeni NE  
21. GODIŠNJI PLAN RAZVOJA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE NA PODRUČJU GRADA VARAŽDINA ZA 2025. GODINU prosinac studeni NE  
22. GODIŠNJI PROVEDBENI PLAN UNAPREĐENJA ZAŠTITE OD POŽARA ZA PODRUČJE GRADA VARAŽDINA ZA 2025. GODINU prosinac studeni NE  
23.

ODLUKA O DOPUNI ODLUKE O OSNIVANJU SAVJETA ZA ZAŠTITU POTROŠAČA JAVNIH USLUGA GRADA VARAŽDINA

Nacrt odluke o dopuni Odluke o osnivanju Savjeta za zaštitu potrošača javnih usluga Grada Varaždina

Poziv javnosti na dostavu mišljenja, primjedbi i prijedloga o Nacrtu odluke o dopuni Odluke o osnivanju Savjeta za zaštitu potrošača javnih usluga Grada Varaždina

Obrazac sudjelovanja u savjetovanju s javnošću na Nacrt odluke o dopuni Odluke o osnivanju Savjeta za zaštitu potrošača javnih usluga Grada Varaždina 

Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću

veljača-ožujak siječanj-veljača NE 1. ožujak - 1. travanj 2024. godine
24.

ODLUKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O KORIŠTENJU I NAKNADI ZA KORIŠTENJE JAVNIH POVRŠINA GRADA VARAŽDINA

Nacrt odluke o izmjenama i dopunama Odluke o korištenju i naknadi za korištenje javnih površina Grada Varaždina

Poziv javnosti na dostavu mišljenja, primjedbi i prijedloga na Nacrt odluke o izmjenama i dopunama Odluke o korištenju i naknadi za korištenje javnih površina Grada Varaždina

Obrazac sudjelovanja u savjetovanju s javnošću na Nacrt odluke o oizmjenama i dopunama Odluke o korištenju i naknadi za korištenje javnih površina Grada Varaždina

Izvješće o provedenom savjetovanju

veljača-ožujak siječanj-veljača NE 31. siječanj - 1. ožujak 2024. godine
25.

PRAVILNIK O PROVEDBI POSTUPAKA JEDNOSTAVNE NABAVE

Nacrt pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave

Poziv javnosti na dostavu mišljenja, primjedbi i prijedloga na Nacrt pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave

Obrazac sudjelovanja u savjetovanju s javnošću na Nacrt pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave

Izvješće o provedenom savjetovanju

ožujak - travanj veljača - ožujak NE 9. veljače - 10. ožujka 2024. godine
26.

ODLUKA O PROMJENI GRANICA NASELJA NA PODRUČJU GRADA VARAŽDINA

Nacrt odluke o promjeni granica naselja na području Grada Varaždina

Pregledna karta promjena ranica naselja na području Grada 

Poziv javnosti na dostavu mišljenja, primjedbi i prijedloga na Nacrt odluke o promjeni granica naselja na području Grada Varaždina

Obrazac sudjelovanja u savjetovanju s javnošću na Nacrt odluke o promjeni granica naselja na području Grada Varaždina

Izvješće o provedenom savjetovanju

tijekom 2024.  veljača - ožujak NE

16. veljače - 18. ožujka 2024. 

27.

ODLUKA O POSTUPKU I NAČINU USPOSTAVLJANJA I OSTVARIVANJA SURADNJE GRADA VARAŽDINA S DRUGIM JEDINICAMA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE I ODGOVARAJUĆIM LOKALNIM I REGIONALNIM JEDINICAMA DRUGIH DRŽAVA

Nacrt odluke o postupku i načinu uspostavljanja i ostvarivanja suradnje Grada Varaždina s drugim jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave i odgovarajućim lokalnim i regionalnim jedinicama drugih država

Poziv javnosti na dostavu mišljenja, primjedbi i prijeldoga o Nacrtu odluke o postupku i načinu uspostavljanja i ostvarivanja suradnje Grada Varaždina s drugim jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave i odgovarajućim lokalnim i regionalnim jedinicama drugih država 

Obrazac sudjelovanja u savjetovanju s javnošću o Nacrtu odluke o o postupku i načinu uspostavljanja i ostvarivanja suradnje Grada Varaždina s drugim jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave i odgovarajućim lokalnim i regionalnim jedinicama drugih država

Izvješće o provedenom savjetovanju

travanj - lipanj veljača - ožujak NE 20. veljače - 22. ožujka 2024.
28. 

ODLUKA O UKIDANJU STATUSA JAVNOG DOBRA U OPĆOJ UPORABI NA NOVOJ ČK.BR. 17632/2 U ULICI ĐURE KUHARA U VARAŽDINU

Nacrt odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi na novoj čk.br. 17632/2 u Ulici Đure Kuhara u Varaždinu

Poziv javnosti na dostavu mišljenja, primjedbi i prijedloga o Nacrtu odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi na novoj čk.br. 17632/2 u Ulici Đure Kuhara u Varaždinu

Obrazac sudjelovanja u savjetovanju s javnošću o Nacrtu odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi na novoj čk.br. 17632/2 u Ulici Đure Kuhara u Varaždinu

Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću

travanj - lipanj veljača - ožujak NE 20. veljače - 22. ožujka 2024.
29.

ODLUKA O UKIDANJU STATUSA JAVNOG DOBRA U OPĆOJ UPORABI NA NOVOJ ČK.BR. 15618 U CEHOVSKOJ ULICI U VARAŽDINU

Nacrt odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi na novoj čk.br. 15618 u Cehovskoj ulici u Varaždinu

Poziv javnosti na dostavu mišljenja, primjedbi i prijedloga na Nacrt odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi na novoj čk.br. 15618 u Cehovskoj ulici u Varaždinu

Obrazac sudjelovanja u savjetovanju s javnošću o Nacrtu odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi na novoj čk.br. 15618 u Cehovskoj ulici u Varaždinu

Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću

travanj - lipanj veljača - ožujak NE 20. veljače - 22. ožujka 2024.
30.

ODLUKA O UKIDANJU STATUSA JAVNOG DOBRA U OPĆOJ UPORABI NA ČK.BR. 17802 U ULICI ANTUNA BRANKA ŠIMIĆA U VARAŽDINU

Nacrt odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi na čk.br. 17802 u Ulici Antuna Branka Šimića u Varaždinu

Poziv javnosti na dostavu mišljenja, primjedbi i prijedloga na Nacrt odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi na čk.br. 17802 u Ulici Antuna Branka Šimića u Varaždinu

Obrazac sudjelovanja u savjetovanju s javnošću o Nacrtu odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi na čk.br. 17802 u Ulici Antuna Branka Šimića u Varaždinu

Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću

travanj - lipanj veljača - ožujak NE 20. veljače - 22. ožujka 2024. 
31. ODLUKA O IZMJENI PROGRAMA POTPORA POLJOPRIVREDI NA PODRUČJU GRADA VARAŽDINA OD 2022. DO 2025. GODINE svibanj - lipanj  travanj - svibanj NE  
32. 

ODLUKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA PROGRAMA POTPORA PODUZETNICIMA NA PODRUČJU GRADA VARAŽDINA OD 2022. DO 2025. GODINE

Nacrt odluke o izmjenama i dopunama Programa potpore poduzetnicima na području Grada Varaždina od 2022. do 2025. godine 

Poziv javnosti na dostavu mišjenja, primjedbi i prijedloga o Nacrtu odluke o izmjenama i dopunama Programa potpore poduzetnicima na području Grada Varaždina od 2022. do 2025. godine

Obrazac sudjelovanja u savjetovanju s javnošću o Nacrtu odluke o izmjenama i dopunama Programa potpore poduzetnicima na području Grada Varaždina od 2022. do 2025. godine

Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću

svibanj - lipanj travanj - svibanj NE 19. travnja - 18. svibnja 2024. godine
33.

ODLUKA O DONOŠENJU PLANA RASVJETE GRADA VARAŽDINA

Nacrt odluke o donošenju Plana rasvjete Grada Varaždina

Plan rasvjete Grada Varaždina 

Prilog 1 - Kartografski prikaz zona rasvjetljenosti Grada Varaždina 

Poziv javnosti na dostavu mišljenja, primjedbi i prijedloga na Nacrt odluke o donošenju Plana rasvjete Grada Varaždina

Obrazac sudjelovanja u savjetovanju s javnošću o Nacrtu odluke o donošenju Plana rasvjete Grada Varaždina 

Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću

svibanj - lipanj travanj  NE 29. ožujka - 28. travnja 2024.
34.

ODLUKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O ODREĐIVANJU UVJETA I MJESTA PRODAJE ROBA I/ILI USLUGA IZVAN PRODAVAONICA NA PODRUČJU GRADA VARAŽDINA

Nacrt odluke o izmjenama i dopunama Odluke o određivanju uvjeta i mjesta prodaje roba i/ili usluga izvan prodavaonica na području Grada Varaždina

Poziv javnosti na dostavu mišljenja, primjedbi i prijedloga na Nacrt odluke o izmjenama i dopunama Odluke o određivanju uvjeta i mjesta prodaje roba i/ili usluga izvan prodavaonica na području Grada Varaždina

Obrazac sudjelovanja u savjetovanju s javnošću o Nacrtu odluke o izmjenama i dopunama Odluke o određivanju uvjeta i mjesta prodaje roba i/ili usluga izvan prodavaonica na području Grada Varaždina

Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću

svibanj - lipanj travanj - svibanj NE 18. travnja - 18. svibnja 2024. 
35.

ODLUKA O IZMJENAMA ODLUKE O KRITERIJIMA, MJERILIMA I POSTUPKU DODJELE PROSTORA U VLASNIŠTVU ILI POD UPRAVOM GRADA VARAŽDINA NA KORIŠTENJE UDRUGAMA

Nacrt odluke o izmjenama Odluke o kriterijima, mjerilima i postupku dodjele prostora u vlasništvu ili pod upravom Grada Varaždina na korištenje udrugama

Poziv javnosti na dostavu mišljenja, primjedbi i prijedloga na Nacrt odluke o izmjenama Odluke o kriterijima, mjerilima i postupku dodjele prostora u vlasništvu ili pod upravom Grada Varaždina na korištenje udrugama

Obrazac sudjelovanja u savjetovanju s javnošću o Nacrtu odluke izmjenama Odluke o kriterijima, mjerilima i postupku dodjele prostora u vlasnštvu ili pod upravom Grada Varaždina na korištenje udrugama

 

svibanj - lipanj travanj - svibanj NE 6. svibnja - 6. lipnja 2024. godine
36.

ODLUKA O IZMJENAMA I DOPUNI ODLUKE O NAČINU PRUŽANJA JAVNE USLUGE SAKUPLJANJA KOMUNALNOG OTPADA

Nacrt odluke o izmjenama i dopuni Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada putem internetskog savjetovanja s javnošću

Poziv javnosti na dostavu mišljenja, primjedbi i prijedloga o Nacrtu odluke o izmjenama i dopuni Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada

Obrazac sudjelovanja u savjetovanju s javnošću o Nacrtu odluke o izmjenama i dopuni Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada

Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću

svibanj - lipanj travanj - svibanj NE 19. travnja - 19. svibnja 2024. 
37.

ODLUKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O ORGANIZACIJI I NAČINU NAPLATE PARKIRANJA NA PODRUČJU GRADA VARAŽDINA

Nacrt odluke o izmjenama i dopunama Odluke o organizaciji i načinu naplate parkiranja na području Grada Varaždina

Poziv javnosti na dostavu mišljenja, primjedbi i prijedloga o Nacrtu odluke o izmjenama i dopunama Odluke o organizaciji i načinu naplate parkiranja na području Grada Varaždina

Obrazac sudjelovanja u savjetovanju s javnošću na Nacrt odluke o izmjenama i dopunama Odluke o organizaciji i načinu naplate parkiranja na području Grada Varaždina 

Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću

svibanj - lipanj travanj - svibanj NE 30. travanj - 30. svibanj 2024. godine
38.

ODLUKA O KRITERIJIMA I MJERILIMA TE NAČINU FINANCIRANJA JAVNE VATROGASNE POSTROJBE GRADA VARAŽDINA U 2024. GODINI

Nacrt odluke o kriterijima i mjerilima te načinu financiranja Javne vatrogasne postrojbe Grada Varaždina u 2024. godini

Poziv javnosti na dostavu mišljenja, primjedbi i prijedloga o Nacrtu odluke o kriterijima i mjerilima te načinu financiranja Javne vatrogasne postrojbe Grada Varaždina u 2024. godini

Obrazac sudjelovanja u savjetovanju s javnošću o Nacrtu odluke o kriterijima i mjerilima te načinu finacniranja Javne vatrogasne postrojbe Grada Varaždina u 2024. godini

Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću

svibanj - lipanj travanj NE 29. ožujka - 30. travnja 2024. 
39. 

ODLUKA O DOPUNI ODLUKE O UPRAVLJANJU I RASPOLAGANJU IMOVINOM U VLASNIŠTVU GRADA VARAŽDINA 

Nacrt odluke o dopuni Odluke o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu Grada Varaždina

Poziv javnosti na dostavu mišljenja, primjedbi i prijedloga na Nacrt odluke o dopuni Odluke o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu Grada Varaždina

Obrazac sudjelovanja u savjetovanju s javnošću o Nacrtu odluke o dopuni Odluke o upravljanju i raspolaganju imovnom u vlasništvu Grada Varaždina  

Izvješće o provedenom savjetovanju

lipanj

 

svibanj - lipanj NE 10. svibanj - 9. lipanj 2024.
40.

ODLUKA O PRODAJI PO POVOLJNIJIM UVJETIMA GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA U VARAŽDINSKOJ ULICI U GORNJEM KUĆANU

Nacrt odluke o prodaji po povoljnijim uvjetima građevinskog zeljšta u Varaždinskoj ulici u Gornjem Kućanu

Poziv javnosti na dostavu mišljenja, primjedbi i prijedloga o Nacrtu odluke o prodaji po povoljnijim uvjetima građevinskog zemljišta u Varaždinskoj ulici u Gornjem Kućanu

Obrazac sudjelovanja u savjetovanju s javnošću o Nacrtu odluke o prodaji po povoljnijim uvjetima građevinskog zemljišta u Varaždinskoj ulici u Gornjem Kućanu

Izvješće o provedenom savjetovanju

lipanj svibanj - lipanj NE 10. svibanj - 9. lipanj 2024.
41.

ODLUKA O IMENOVANJU PARKA VARAŽDINSKE GRAĐANSKE GARDE U NASELJU VARAŽDIN

Nacrt odluke o imenovanju Parka Varaždinske građanske garde u naselju Varaždin

Pregledna karta

Poziv javnosti na dostavu mišljenja, primjedbi i prijedloga o Nacrtu odluke o imenovanju Parka Varaždinske građanske garde u naselju Varaždin

Obrazac sudjelovanja u savjetovanju s javnošću o Nacrtu odluke o imenovanju Parka Varaždinske građanske garde u naselju Varaždin 

 

kolovoz - rujan svibanj - lipanj NE 20. svibanj - 20. lipanj 2024.