Savjetovanja s javnošću u 2024. godini

KOORDINATORICA SAVJETOVANJA S JAVNOŠĆU

Anica Mušanović
T: 042/402-515
F: 042/210-742
E: [email protected]

Zaključak o donošenju Plana savjetovanja Grada Varaždina u 2024. godini

Zaključak o dopuni Zaključka o donošenju Plana savjetovanja Grada Varaždina u 2024. godini

Zaključak o dopuni Zaključka o donošenju Plana savjetovanja Grada Varaždina u 2024. godini - 16.2.2024.

Zaključak o dopuni Zaključka o donošenju Plana savjetovanja Grada Varaždina u 2024. godini - 20.2.2024.

redni

broj

Naziv prijedloga propisa, općeg akta ili dokumenta za koji se provodi savjetovanje

OČEKIVANO VRIJEME NJEGOVA DONOŠENJA ILI USVAJANJA Okvirno vrijeme provedbe internetskog savjetovanja DRUGi PREDVIĐENi NAČINi NA KOJE SE NAMJERAVA PROVESTI SAVJETOVANJE točno
vrijeme provedenog internetskog savjetovanja

1.

TROGODIŠNJI STRATEŠKI PLAN ZA DJECU GRADA VARAŽDINA ZA RAZDOBLJE 2024.-2026.

Nacrt trogodišnjeg strateškog plana za djecu Grada Varaždina za razdoblje 2024. - 2026. 

Poziv javnosti na dostavu mišljenja, primjedbi i prijedloga o Nacrtu trogodišnjeg strateškog plana za djecu Grada Varaždina za razdoblje 2024. - 2026.

Obrazac sudjelovanja u savjetovanju s javnošću o Nacrtu trogodišnjeg strateškog plana za djecu Grada Varaždina za razdoblje 2024. - 2026. 

veljača/ožujak siječanj/veljača NE 9. veljače - 10. ožujka 2024. godine
2.

ODLUKA O UPRAVLJANJU I RASPOLAGANJU IMOVINOM U VLASNIŠTVU GRADA VARAŽDINA

Nacrt odluke o izmjenama i dopunama Odluke o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu Grada Varaždina

Poziv javnosti na dostavu mišljenja, primjedbi i prijedloga o Nacrtu odluke o izmjenama i dopunama Odluke o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu Grada Varaždina

Obrazac sudjelovanja u savjetovanju s javnošću o Nacrtu odluke o izmjenama i dopunama Odluke o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu Grada Varaždina 

ožujak veljača NE 30. siječanj - 29. veljače 2024. godine
3.

STRATEGIJA UPRAVLJANJA IMOVINOM GRADA VARAŽDINA

Nacrt strategije upravljanja imovinom Grada Varaždina za razdoblje od 2024. do 2030. godine

Poziv javnosti na dostavu mišljenja, primjedbi i prijedloga na Nacrt strategije upravljanja imovinom Grada Varaždina za radzbolje od 2024. do 2030. godine

Obrazac sudjelovanja u savjetovanju s javnošću o Nacrtu strategije upravljanja imovinom Grada Varaždina za razdoblje od 2024. do 2030. godine

ožujak veljača NE 30. siječanj - 29. veljače 2024. godine
4.

ODLUKA O ZAKUPU POSLOVNIH PROSTORA

Nacrt odluke o zakupu poslovnih prostora

Poziv javnosti na dostavu mišljenja, primjedbi i prijedloga na Nacrt odluke o zakupu poslovnih prostora

Obrazac sudjelovanja u savjetovanju s javnošću na Nacrt odluke o zakupu poslovnih prostora

ožujak veljača NE 9. veljače - 10. ožujak 2024. 
5.

ODLUKA O UTVRĐIVANJU LOKACIJA ZA KUPANJE I TRAJANJE SEZONE KUPANJA NA GRADSKOM KUPALIŠTU – JEZERU MOTIČNJAK U 2024. GODINI

Nacrt odluke o utvrđivanju lokacija za kupanje i trajanje sezone kupanja na gradskom kupalištu - jezeru Motičnjak u 2024. godini 

Kartografski prikaz 

Izvješće o provedenom monitoringu vode za kupanje u 2023. godini

Poziv javnosti na dostavu mišljenja, primjedbi i prijedloga na Nacrt odluke o utvrđivanju lokacija za kupanje i trajanje sezone kupanja na gradskom kupalištu - jezeru Motičnjak u 2024. godini

Obrazac sudjelovanja u savjetovanju s javnošću o Nacrtu odluke o utvrđivanju lokacija za kupanje i trajanje sezone kupanja na gradskom kupalištu - jezeru Motičnjak u 2024. godini 

ožujak siječanj NE 26. siječanj - 25. veljače 2024. godine
6. ODLUKA O ODREĐIVANJU JAVNIH PARKIRALIŠTA I GARAŽA NA KOJIMA SE OBAVLJA NAPLATA NA PODRUČJU GRADA VARAŽDINA ožujak veljača NE  
7.

ODLUKA O IZRADI V. IZMJENE I DOPUNE URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA POVIJESNE JEZGRE GRADA VARAŽDINA

Nacrt odluke o izradi izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja povijesne jezgre grada Varaždina

Poziv javnosti na dostavu mišljenja, primjedbi i prijedloga na Nacrt odluke o izradi izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja povijesne jezgre grada Varaždina

Obrazac sudjelovanja u savjetovanju s javnošću na Nacrt odluke o izradi izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja povijesne jezgre grada Varaždina

ožujak siječanj/veljača NE 2. veljače - 3. ožujak 2024.
8. ODLUKA O PROVEDBI ARHITEKTONSKO-URBANISTIČKOG NATJEČAJA ZA IZRADU IDEJNOG RJEŠENJA REKONSTRUKCIJE I DOGRADNJE STADIONA NK VARAŽDIN ožujak siječanj/veljača NE  
9. ODLUKA O SPRJEČAVANJU ODBACIVANJA OTPADA ožujak veljača NE  
10. ODLUKA O AGROTEHNIČKIM MJERAMA ožujak veljača NE  
11.

PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O OBLIKU I SADRŽAJU SLUŽBENE ISKAZNICE, OZNAKE I ODORE KOMUNALNIH REDARA

ožujak veljača NE  
12. ODLUKA O UREĐENJU PROMETA NA PODRUČJU GRADA VARAŽDINA travanj ožujak NE  
13. ODLUKA O KRITERIJIMA, MJERILIMA I POSTUPKU ZA ODGODU PLAĆANJA, OBROČNU OTPLATU DUGA TE PRODAJI, OTPISU ILI DJELOMIČNOM OTPISU POTRAŽIVANJA svibanj travanj NE  
14. ODLUKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O NERAZVRSTANIM CESTAMA NA PODRUČJU GRADA VARAŽDINA lipanj travanj NE  
15. ODLUKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O STIPENDIRANJU UČENIKA I STUDENATA KOJI SE ŠKOLUJU NA SREDNJIM ŠKOLAMA I VISOKIM UČILIŠTIMA lipanj svibanj NE  
16. ODLUKA O SPOMENIČKOJ RENTI lipanj svibanj NE  
17. ODLUKA O KOMUNALNOM REDU rujan srpanj/kolovoz NE  
18. PLAN ZELENE I PLAVE INFRASTRUKTURE listopad rujan NE  
19. PRORAČUN GRADA VARAŽDINA ZA 2025. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2026. I 2027. GODINU prosinac listopad – studeni participativno budžetiranje  
20. PLAN DAVANJA KONCESIJA NA PODRUČJU GRADA VARAŽDINA ZA 2025. GODINU prosinac listopad - studeni NE  
21. GODIŠNJI PLAN RAZVOJA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE NA PODRUČJU GRADA VARAŽDINA ZA 2025. GODINU prosinac studeni NE  
22. GODIŠNJI PROVEDBENI PLAN UNAPREĐENJA ZAŠTITE OD POŽARA ZA PODRUČJE GRADA VARAŽDINA ZA 2025. GODINU prosinac studeni NE  
23. ODLUKA O DOPUNI ODLUKE O OSNIVANJU SAVJETA ZA ZAŠTITU POTROŠAČA JAVNIH USLUGA GRADA VARAŽDINA veljača-ožujak siječanj-veljača NE  
24.

ODLUKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O KORIŠTENJU I NAKNADI ZA KORIŠTENJE JAVNIH POVRŠINA GRADA VARAŽDINA

Nacrt odluke o izmjenama i dopunama Odluke o korištenju i naknadi za korištenje javnih površina Grada Varaždina

Poziv javnosti na dostavu mišljenja, primjedbi i prijedloga na Nacrt odluke o izmjenama i dopunama Odluke o korištenju i naknadi za korištenje javnih površina Grada Varaždina

Obrazac sudjelovanja u savjetovanju s javnošću na Nacrt odluke o oizmjenama i dopunama Odluke o korištenju i naknadi za korištenje javnih površina Grada Varaždina

veljača-ožujak siječanj-veljača NE 31. siječanj - 1. ožujak 2024. godine
25.

PRAVILNIK O PROVEDBI POSTUPAKA JEDNOSTAVNE NABAVE

Nacrt pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave

Poziv javnosti na dostavu mišljenja, primjedbi i prijedloga na Nacrt pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave

Obrazac sudjelovanja u savjetovanju s javnošću na Nacrt pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave

 

 

ožujak - travanj veljača - ožujak NE 9. veljače - 10. ožujka 2024. godine
26.

ODLUKA O PROMJENI GRANICA NASELJA NA PODRUČJU GRADA VARAŽDINA

Nacrt odluke o promjeni granica naselja na području Grada Varaždina

Pregledna karta promjena ranica naselja na području Grada 

Poziv javnosti na dostavu mišljenja, primjedbi i prijedloga na Nacrt odluke o promjeni granica naselja na području Grada Varaždina

Obrazac sudjelovanja u savjetovanju s javnošću na Nacrt odluke o promjeni granica naselja na području Grada Varaždina

tijekom 2024.  veljača - ožujak NE

16. veljače - 18. ožujka 2024. 

27.

ODLUKA O POSTUPKU I NAČINU USPOSTAVLJANJA I OSTVARIVANJA SURADNJE GRADA VARAŽDINA S DRUGIM JEDINICAMA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE I ODGOVARAJUĆIM LOKALNIM I REGIONALNIM JEDINICAMA DRUGIH DRŽAVA

Nacrt odluke o postupku i načinu uspostavljanja i ostvarivanja suradnje Grada Varaždina s drugim jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave i odgovarajućim lokalnim i regionalnim jedinicama drugih država

Poziv javnosti na dostavu mišljenja, primjedbi i prijeldoga o Nacrtu odluke o postupku i načinu uspostavljanja i ostvarivanja suradnje Grada Varaždina s drugim jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave i odgovarajućim lokalnim i regionalnim jedinicama drugih država 

Obrazac sudjelovanja u savjetovanju s javnošću o Nacrtu odluke o o postupku i načinu uspostavljanja i ostvarivanja suradnje Grada Varaždina s drugim jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave i odgovarajućim lokalnim i regionalnim jedinicama drugih država

travanj - lipanj veljača - ožujak NE 20. veljače - 22. ožujka 2024.
28. 

ODLUKA O UKIDANJU STATUSA JAVNOG DOBRA U OPĆOJ UPORABI NA NOVOJ ČK.BR. 17632/2 U ULICI ĐURE KUHARA U VARAŽDINU

Nacrt odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi na novoj čk.br. 17632/2 u Ulici Đure Kuhara u Varaždinu

Poziv javnosti na dostavu mišljenja, primjedbi i prijedloga o Nacrtu odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi na novoj čk.br. 17632/2 u Ulici Đure Kuhara u Varaždinu

Obrazac sudjelovanja u savjetovanju s javnošću o Nacrtu odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi na novoj čk.br. 17632/2 u Ulici Đure Kuhara u Varaždinu

travanj - lipanj veljača - ožujak NE 20. veljače - 22. ožujka 2024.
29.

ODLUKA O UKIDANJU STATUSA JAVNOG DOBRA U OPĆOJ UPORABI NA NOVOJ ČK.BR. 15618 U CEHOVSKOJ ULICI U VARAŽDINU

Nacrt odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi na novoj čk.br. 15618 u Cehovskoj ulici u Varaždinu

Poziv javnosti na dostavu mišljenja, primjedbi i prijedloga na Nacrt odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi na novoj čk.br. 15618 u Cehovskoj ulici u Varaždinu

Obrazac sudjelovanja u savjetovanju s javnošću o Nacrtu odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi na novoj čk.br. 15618 u Cehovskoj ulici u Varaždinu

travanj - lipanj veljača - ožujak NE 20. veljače - 22. ožujka 2024.
30.

ODLUKA O UKIDANJU STATUSA JAVNOG DOBRA U OPĆOJ UPORABI NA ČK.BR. 17802 U ULICI ANTUNA BRANKA ŠIMIĆA U VARAŽDINU

Nacrt odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi na čk.br. 17802 u Ulici Antuna Branka Šimića u Varaždinu

Poziv javnosti na dostavu mišljenja, primjedbi i prijedloga na Nacrt odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi na čk.br. 17802 u Ulici Antuna Branka Šimića u Varaždinu

Obrazac sudjelovanja u savjetovanju s javnošću o Nacrtu odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi na čk.br. 17802 u Ulici Antuna Branka Šimića u Varaždinu

travanj - lipanj veljača - ožujak NE 20. veljače - 22. ožujka 2024.