Savjetovanja s javnošću u 2023. godini

KOORDINATORICA SAVJETOVANJA S JAVNOŠĆU

Anica Mušanović
T: 042/402-515
F: 042/210-742
E: [email protected]

 

Zaključak o donošenju Plana savjetovanja Grada Varaždina u 2023. godini

Zaključak o izmjeni i dopuni Zaključka o donošenju Plana savjetovanja Grada Varaždina u 2023. godini od 15. veljače 2023.

Zaključak o dopuni Zaključka o donošenju Plana savjetovanja Grada Varadina u 2023. godini od 16. ožujka 2023. godine

Zaključak o dopuni Zaključka o donošenju Plana savjetovanja Grada Varadina u 2023. godini od 26. travnja 2023. godine

Zaključak o dopuni Zaključka o donošenju Plana savjetovanja Grada Varadina u 2023. godini od 2. lipnja 2023. godine 

Zaključak o izmjenama i dopunama Zaključka o donošenju Plana savjetovanja Grada Varaždina u 2023. godini od 20. srpnja 2023. godine

Zaključak o dopuni Zaključka o donošenju Plana savjetovanja Grada Varaždina u 2023. godini od 27. srpnja 2023. godine

Zaključak o dopuni Zaključka o donošenju Plana savjetovanja Grada Varaždina u 2023. godini od 2. kolovoza 2023. godine

Zaključak o izmjeni i dopuni Zaključka o donošenju Plana savjetovanja Grada Varaždina u 2023. godini od 11. kolovoza 2023. godine

Zaključak o dopunama Zaključka o donošenju Plana savjetovanja Grada Varaždina u 2023. godini od 6. rujna 2023. godine 

Zaključak o dopuni Zaključka o donošenju Plana savjetovanja Grada Varaždina u 2023. godini od 14. rujna 2023. godine

Zaključak o izmjeni i dopuni Zaključka o donošenju Plana savjetovanja Grada Varaždina u 2023. godini od 16. listopada 2023. godine

Zaključak o izmjeni i dopuni Zaključka o donošenju Plana savjetovanja Grada Varaždina u 2023. godini od 6. studenog 2023. godine

Zaključak o izmjeni i dopuni Zaključka o donošenju Plana savjetovanja Grada Varaždina u 2023. godini od 14. studenog 2023. godine 

Zaključak o dopuni Zaključka o donošenju Plana savjetovanja Grada Varaždina u 2023. godini od 15. studenog 2023. godine 

Zaključak o dopuni Zaključka o donošenju Plana savjetovanja Grada Varaždina u 2023. godini od 17. studenog 2023.

 

redni

broj

Naziv prijedloga propisa, općeg akta ili dokumenta za koji se provodi savjetovanje

OČEKIVANO VRIJEME NJEGOVA DONOŠENJA ILI USVAJANJA Okvirno vrijeme provedbe internetskog savjetovanja DRUGi PREDVIĐENi NAČINi NA KOJE SE NAMJERAVA PROVESTI SAVJETOVANJE točno
vrijeme provedenog internetskog savjetovanja

1.

ODLUKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O KOMUNALNOM REDU

Nacrt odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom redu

Poziv javnosti na dostavu mišljenja o Nacrtu odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom redu

Obrazac savjetovanja s javnošću o Nacrtu odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom redu 

Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću  na Nacrt odluke o komunalnom redu 

lipanj svibanj - lipanj NE 19. svibanj - 18. lipanj 2023. 
2.

ODLUKA O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE O KOMUNALNIM DJELATNOSTIMA

Nacrt odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnim djelatnostima

Poziv javnosti na dostavu mišljenja, primjedbi i prijedloga na Nacrt odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnim djelatnostima

Obrazac sudjelovanja u savjetovanju s javnošću na Nacrt odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnim djelatnostima

Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću na Nacrt odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnim djelatnostima

svibanj

studeni

travanj - svibanj

rujan-listopad

listopad - studeni

NE 9. studeni - 9. prosinac 2023. godine 
3.

ODLUKa O IZMJENama ODLUKE O KOMUNALNOM DOPRINOSU

Nacrt odluke o izmjenama Odluke o komunalnom doprinosu

Poziv javnosti na dostavu mišljenja, primjedbi i prijedloga o Nacrtu odluke o izmjenama Odluke o komunalnom doprinosu

Obrazac sudjelovanja u savjetovanju s javnošćuo Nacrtu odluke o izmjenama Odluke o komunalnom doprinosu

Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću

 

rujan

listopad

studeni

kolovoz

rujan

listopad - studeni

NE 17. listopada - 16. studeni 2023.
4.

ODLUKA O UTVRĐIVANJU LOKACIJA ZA KUPANJE I TRAJANJE SEZONE KUPANJA NA GRADSKOM KUPALIŠTU - JEZERU MOTIČNJAK U 2023. GODINI

Nacrt odluke o utvrđivanju lokacija za kupanje i trajanje sezone kupanja na gradskom kupalištu - jezeru Motičnjak u 2023. godini

Poziv javnosti na dostavu mišljenja, primjedbi i prijedloga na Nacrt odluke o utvrđivanju lokacija za kupanje i trajanje sezone kupanja na gradskom kupalištu - jezeru Motičnjak u 2023. godini

Izvjeće o provedenom monitoringu vode za kupanje u 2022. godini 

Karta Aquacity

Obrazac sudjelovanja u savjetovanju s javnošću o Nacrtu odluke o utvrđivanju lokacija za kupanje i trajanje sezone kupanja na gradskom kupalištu - jezeru Motičnjak u 2023. godini

Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću o Nacrtu odluke o utvrđivanju lokacija za kupanje i trajanje sezone kupanja na gradskom kupalištu - jezeru Motičnjak u 2023. godini

 

svibanj ožujak - travanj NE 21. ožujak - 20. travanj 2023. 
5.

ODLUKA O PROVEDBI URBANISTIČKO ARHITEKTONSKOG NATJEČAJA ZA IZRADU IDEJNOG URBANISTIČKOG RJEŠENJA UREĐENJA TRGA SLOBODE U VARAŽDINU

travanj

prosinac

veljača - ožujak

studeni

NE  
6.

odluka o uređenju prometa na području grada varaždina

rujan kolovoz NE  
7.

ODLUKA O UPRAVLJANJU I RASPOLAGANJU IMOVINOM U VLASNIŠTVU GRADA VARAŽDINA

lipanj

rujan

prosinac

travanj - svibanj

kolovoz

studeni

NE  
8.

odluka o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada

Nacrt odluke o izmjenama i dopuni Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada

Poziv javnosti na dostavu mišljenja, primjedbi i prijedloga o Nacrtu odluke o izmjenama i dopuni Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada

Obrazac sudjelovanja u savjetovanju s javnošću o Nacrtu odluke o izmjenama i dopuni Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada

Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću o Nacrtu odluke o izmjenama i dopuni Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada

travanj

rujan - listopad

veljača - ožujak

kolovoz - rujan

NE 11. kolovoz - 10. rujna 2023. 
9.

ODLUKA O MJERAMA ZA SPRJEČAVANJE NEPROPISNOG ODBACIVANJA OTPADA I MJERAMA ZA UKLANJANJE ODBAČENOG OTPADA

svibanj

rujan

prosinac

ožujak - travanj

kolovoz

studeni

NE  
10.

PROPISNIK O SLUŽBENOJ ODJEĆI KOMUNALNIH I PROMETNIH REDARA

ožujak

rujan

prosinac

siječanj - veljača

kolovoz

studeni

NE  
11.

STRATEGIJA RAZVOJA URBANOG PODRUČJA VARAŽDIN

Nacrt strategije razvoja urbanog područja Varaždin

Poziv javnosti na dostavu mišljenja, primjedbi i prijedloga na Nacrt strategije razvoja urbanog područja Varaždin

Obrazac sudjelovanja u savjetovanju s javnošću o Nacrtu strategije razvoja urbanog područja Varaždin 

Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću 

travanj - svibanj

ožujak - travanj

siječanj - veljača

Distribucija Nacrta strategije razvoja urbanog područja Varaždin svim članovima Koordinacijskog vijeća, Partnerskog vijeća, institucijama, civilnom društvu te zainteresiranoj javnosti elektroničkom poštom  27. siječnja - 26. veljače 2023.
12. 

ODLUKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O IZBORU ČLANOVA VIJEĆA MJESNIH ODBORA NA PODRUČJU GRADA VARAŽDINA

ožujak siječanj - veljača NE  
13.

ODLUKA O JAVNIM PRIZNANJIMA GRADA VARAŽDINA

Nacrt odluke o javnim priznanjima Grada Varaždina

Poziv javnosti na dostavu mišljenja, primjedbi i prijedloga na Nacrt odluke o javnim priznanjima Grada Varaždina

Obrazac sudjelovanja u savjetovanju s javnošću na Nacrt odluke o javnim priznanjima Grada Varaždina

Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću o Nacrtu odluke o javnim priznanjima Grada Varaždina

lipanj

rujan

svibanj

srpanj - kolovoz

NE 25. srpanj - 25. kolovoz 2023.
14.

odlUKA O IZVRŠAVANJU PROGRAMA JAVNIH POTREBA U SPORTU GRADA VARAŽDINA 

Nacrt odluke o izvršavanju Programa  javnih potreba u sportu Grada Varaždina

Poziv javnosti na dostavu mišljenja, primjedbi i prijedloga na Nacrt odluke o izvršavanju Programa javnih potreba u sportu Grada Varaždina

Obrazac sudjelovanja u savjetovanju s javnošću o Nacrtu odluke o izvršavanju Programa javnih potreba u sportu Grada Varaždina 

Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću o Nacrtu odluke o izvršavanju Programa javnih potreba u sportu Grada Varaždina

ožujak veljača NE 20. veljače - 21. ožujka 2023. godine
15.

ODLUKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O STIPENDIRANJU UČENIKA I STUDENATA KOJI SE ŠKOLUJU NA SREDNJIM ŠKOLAMA I VISOKIM UČILIŠTIMA

Nacrt odluke o izmjenama i dopunama Odluke o stipendiranju učenika i studenata koji se školuju na srednjim školama i visokim učilištima

Poziv javnosti na dostavu mišljenja, primjedbi i prijedloga o Nacrtu odluke o izmjenama i dopunama odluke o stipendiranju učenika i studenata koji se školuju na srednim školama i visokim učilištima

Obrazac savjetovanja s javnošću o Nacrtu odluke o izmjenama i dopunama odluke o stipendiranju učenika i studenata koji se školuju na srednim školama i visokim učilištima  

Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću o Nacrtu odluke o izmjenama i dopunama Odluke o stipendiranju učenika istudenata koji se školuju na srednjim školama i visokim učilištima

lipanj svibanj - lipanj NE 19. svibanj - 18. lipanj 2023. 
16.

PRORAČUN GRADA VARAŽDINA ZA 2024. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2025. I 2026. GODINU

Nacrt proračuna Grada Varaždina za 2024. godinu i projekcije za 2025. i 2026. godinu

Poziv javnosti na dostavu mišljenja, primjedbi i prijedloga na Nacrt proračuna Grada Varaždina za 2024. godinu i projekcije za 2025. i 2026. godinu

Obrazac sudjelovanja u savjetovanju s javnošću na Nacrt proračuna Grada Varaždina za 2024. godinu i projekcije za 2025. i 2026. godinu

Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću na Nacrt proračuna Grada Varaždina za 2024. godinu i projekcije za 2025. i 2026. godinu

studeni

prosinac

listopad - studeni

studeni - prosinac

participativni proračun 

https://varazdin.hr/participativni-proracun-2024-godinu/ 

26.9. - 31.10.2023.

8. studeni - 8. prosinac 2023. godine

 

8. studeni - 14. studeni 2023. godine

17. ODLUKA O KRITERIJIMA, MJERILIMA I POSTUPKU ZA ODGODU PLAĆANJA, OBROČNU OTPLATU DUGA TE PRODAJI, OTPISU ILI DJELOMIČNOM OTPISU POTRAŽIVANJA

travanj

rujan - listopad

prosinac

ožujak

kolovoz - rujan

studeni - prosinac

NE  
18.

EVALUACIJA PLANA ODRŽIVE URBANE MOBILNOSTI GRADA VARAŽDINA 

Nacrt Evaluacije Plana održive urbane mobilnosti Grada Varaždina

Poziv javnosti na dostavu mišljenja, primjedbi i prijedloga o Nacrtu Evaluacije Plana održive urbane mobilnosti Grada Varaždina 

Obrazac sudjelovanja u savjetovanju s javnošću o Nacrtu Evaluacije Plana održive urbane mobilnosti Grada Varaždina

Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću o Nacrtu Evaluacije Plana održive urbane mobilnosti Grada Varaždina

svibanj ožujak - travanj NE 22. ožujka - 24. travnja 2023. 
19.

NACRT PRORAČUNA GRADA VARAŽDINA ZA 2023. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2024. I 2025. GODINU

Nacrt proračuna Grada Varaždina za 2023. godinu i projekcije za 2024. i 2025. godinu

Obrazloženje uz Nacrt proračuna Grada Varaždina za 2023. godinu i projekcije za 2024. i 2025. godinu

Poziv javnosti na dostavu mišljenja, primjedbi i prijedloga o Nacrtu proračuna Grada Varaždina za 2023. godinu i projekcije za 2024. i 2025. godinu

Obrazac sudjelovanja u savjetovanju s javnošću na Nacrt proračuna Grada Varaždina za 2023. godinu i projekcije za 2024. i 2025. godinu

Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću na Nacrt proračuna Grada Varaždina za 2023. godinu i projekcije za 2024. i 2025. godinu

 

svibanj travanj - svibanj NE 26. travnja - 3. svibnja 2023. godine
20.

NACRT ODLUKE O UVJETIMA I NAČINU DAVANJA NA KORIŠTENJE PROSTORA U VLASNIŠTVU ILI POD UPRAVOM GRADA VARAŽDINA KORISNICIMA KOJI DJELUJU U PODRUČJU KULTURE

Nacrt odluke o uvjetima i načinu davanja na korištenje prostora u vlasništvu ili pod upravom Grada Varaždina korisnicima koji djeluju u području kulture

Poziv javnosti na dostavu mišljenja, primjedbi i prijedloga o Nacrtu odluke o uvjetima i načinu davanja na korištenje prostora u vlasništvu ili pod upravom Grada Varaždina korisnicima koji djeluju u području kulture

Obrazac sudjelovanja u savjetovanju s javnošću na Nacrt odluke o uvjetima i načinu davanja na korištenje prostora u vlasništvu ili pod upravom Grada Varaždina korisnicima koji djeluju u području kulture

Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću o Nacrtu odluke o uvjetima i načinu davanja na korištenje prostora u vlasništvu ili pod upravom Grada Varaždina korisnicima koji djeluju u području kulture

lipanj - srpanj  lipanj NE 02. lipnja - 23. lipnja 2023. godine
21. 

STATUTARNA ODLUKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA STATUTA GRADA VARAŽDINA

Nacrt statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Grada Varaždina

Poziv javnosti na dostavu mišljenja, primjedbi i prijedloga o Nacrtu statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Grada Varaždina

Obrazac sudjelovanja u savjetovanju s javnošću o Nacrtu statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Grada Varaždina  

Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću o Nacrtu statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Grada Varaždina  

rujan-listopad

srpanj - kolovoz

kolovoz - rujan

NE 11. kolovoz - 10. rujan 2023. godine
22.

ODLUKA O POREZIMA GRADA VARAŽDINA

Nacrt odluke o porezima Grada Varaždina

Poziv javnosti na dostavu mišljenja, primjedbi i prijedloga na Nacrt odluke o porezima Grada Varaždina

Obrazac sudjelovanja s javnošću o Nacrtu odluke o porezima Grada Varaždina

Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću

studeni listopad - studeni NE 18. listopad - 17. studenog 2023.
23. ODLUKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O NERAZVRSTANIM CESTAMA NA PODRUČJU GRADA VARAŽDINA rujan kolovoz NE  
24.

ODLUKA O NAČINU UPRAVLJANJA I KORIŠTENJA SPORTSKIH GRAĐEVINA U VLASNIŠTVU GRADA VARAŽDINA

Nacrt odluke o načinu upravljanja i korištenja sportskih građevina u vlasništvu Grada Varaždina

Poziv javnosti na dostavu mišljenja, primjedbi i prijedloga na Nacrt odluke o načinu upravljanja i korištenja sportskih građevina u vlasništvu Grada Varaždina

Obrazac sudjelovanja u savjetovanju s javnošću o Nacrtu odluke o načinu upravljanja i korištenja sportskih građevina u vlasništvu Grada Varaždina

Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću na Nacrt odluke o načinu upravljanja i korištenja sportskih građevina u vlasništvu Grada Varaždina

 

studeni listopad NE 31. listopada - 30 studenog 2023. 
25.

ODLUKA O IZVRŠAVANJU PROGRAMA JAVNIH POTREBA U SPORTU SAVEZA AKADEMSKIH SPORTSKIH UDRUGA

Nacrt odluke o izvršavanju Programa javnih potreba u sportu Saveza akademskih sportskih udruga

Poziv javnosti na dostavu miišljenja, primjedba i prijedloga na Nacrt odluke o izvršavanju Programa javnih potreba u sportu Saveza akademskih sportskih udruga

Obrazac sudjelovanja u savjetovanju o Nacrtu odluke o izvršavanju Programa javnih potreba u sportu Saveza akademskiih sportskih udruga

Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću o Nacrtu odluke o izvršavanju Programa javnih potreba u sportu Saveza akademskih sportskih udruga

 

rujan srpanj-kolovoz NE 25. srpnja - 25. kolovoz 2023. 
26. 

ODLUKA O IZVRŠAVANJU PROGRAMA JAVNIH POTREBA U SPORTU ŠKOLSKOG SPORTSKOG SAVEZA GRADA VARAŽDINA

Nacrt odluke o izvršavanju Programa javnih potreba u sporttu Školskog sportskog saveza Grada Varaždina

Poziv javnosti na dostavu mišljenja, primjedbi i prijedloga na Nacrt odluke o izvršavanju Programa javnih potreba u sportu Školskog sportskog saveza Grada Varaždina

Obrazac sudjelovanja u savjetovanju o Nacrtu odluke o izvršavanju Programa javnih potreba u sportu Školskog sportskog saveza Grada Varaždina 

Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću o Nacrtu odluke o izvršavanju Programa javnih potreba u sportu Školskog sportskog saveza Grada Varaždina 

rujan srpanj - kolovoz NE 25. srpanj - 25. kolovoz 2023.
27.

ODLUKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O OPISU I UPORABI GRBA, ZASTAVE I LOGOTIPA GRADA VARAŽDINA

Nacrt odluke o izmjenama i dopunama Odluke o opisu i uporabi grba, zastave i logotipa Grada Varaždina

Poziv javnosti na dostavu mišljenja, primjedbi i prijedloga o Nacrtu odluke o izmjenama i dopunama odluke o opisu i uporabi grba, zastave i logotipa Grada Varaždina

Obrazac sudjelovanja u savjetovanju o Nacrtu odluke o izmjenama i dopunama Odluke o opisu i uporabi grba, zastave i logotipa Grada Varaždina 

Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću o Nacrtu odluke o izmjenama i dopunama Odluke o opisu i uporabi grba, zastave i logotipa Grada Varaždina 

rujan srpanj - kolovoz  NE 20. srpnja - 20. kolovoza 2023.
28.

NACRT ODLUKE O DOPUNI ODLUKE O NAKNADI ZA RAD ČLANOVA UPRAVNIH VIJEĆA, KAZALIŠNOG VIJEĆA I SAVJETA JAVNIH USTANOVA ČIJI JE OSNIVAČ GRAD VARAŽDIN

Nacrt odluke o dopuni Odluke o naknadi za rad članova upravnih vijeća, kazališnog vijeća i savjeta javnih ustanova čiji je osnivač Grad Varaždin

Poziv javnosti na dostavu mišljenja, primjedbi i prijedloga o Nacrtu odluke o dopuni Odluke o naknadi za rad članova upravnih vijeća, kazališnog vijeća i savjeta javnih ustanova čiji je osnivač Grad Varaždin

Obrazac sudjelovanja u savjetovanju s javnošću o Nacrtu odluke o naknadi za rad članova upravnih vijeća, kazališnog vijeća i savjeta javnih ustanova čiji je osnivač Grad Varaždin

Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću o Nacrtu odluke o naknadi za rad članova upravnih vijeća, kazališnog vijeća i savjeta javnih ustanova čiji je osnivač Grad Varaždin

 

rujan srpanj - kolovoz NE 28. srpanj - 28. kolovoz 2023. 
29.

ODLUKA O IZMJENI PROGRAMA POTPORA POLJOPRIVREDI NA PODRUČJU GRADA VARAŽDINA OD 2022. DO 2025. GODINE

Nacrt odluke o izmjeni Programa potpora poljoprivredi na području Grada Varaždina od 2022. do 2025. godine

Poziv javnosti na dostavu mišljenja, primjedbi i prijedloga o Nacrtu odluke o izmjeni Programa potpora poljoprivredi na području Grada Varaždina od 2022. do 2025. godine

Obrazac sudjelovanja u savjetovanju s javnošću o Nacrtu odluke o izmjeni Programa potpora poljoprivredi na području Grada Varaždina od 2022. do 2025. godine

Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću o Nacrtu odluke o izmjeni Programa potpora poljoprivredi na području Grada Varaždina od 2022. do 2025. godine

rujan kolovoz-rujan NE 2. kolovoz - 2. rujna 2023. 
30.

ODLUKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA POSLOVNIKA O RADU GRADSKOG VIJEĆA GRADA VARAŽDINA

Nacrt odluke o izmjenama i dopunama Poslovnika o radu Gradskog vijeća Grada Varaždina

Poziv javnosti na dostavu mišljenja, primjedbi i prijedloga na Nacrt odluke o izmjenama i dopunama Poslovnika o radu Gradskog vijeća Grada Varaždina

Obrazac sudjelovanja u savjetovanjus javnošću o Nacrtu odluke o izmjenama i dopunama Poslovnika o radu Gradskog vijeća Grada Varaždina 

Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću o Nacrtu odluke o izmjenama i dopunama Poslovnika o radu Gradskog vijeća Grada Varaždina

rujan - listopad kolovoz - rujan NE 11. kolovoz - 10. rujan 2023.
31.

ODLUKA O SUFINANCIRANJU JAVNE USLUGE SAKUPLJANJA KOMUNALNOG OTPADA KATEGORIJI KUĆANSTVA NA PODRUČJU GRADA VARAŽDINA ZA RAZDOBLJE LISTOPAD - PROSINAC 2023. GODINU

Nacrt odluke o sufinanciranju javne usluge sakupljanja komunalnog otpada kategoriji kućanstva na području Grada Varaždina za razdoblje listopad - prosinac 2023. godinu

Poziv javnosti na dostavu mišljenja, primjedbi i prijedloga o Nacrtu odluke o sufinanciranju javne usluge sakupljanja komunalnog otpada kategoriji kućanstva na području Grada Varaždina za razdoblje listopad - prosinac 2023. godinu

Obrazac sudjelovanja u savjetovanju s javnošću o Nacrtu odluke o sufinanciranju javne usluge sakupljanja komunalnog otpada kategoriji kućanstva na području Grada Varaždina za razdoblje listopad - prosinac 2023. godinu

Izvješće o provedenom sajvetovanju s javnošću o Nacrtu odluke o sufinanciranju javne usluge sakupljanja komunalnog otpada kategoriji kućanstva na području Grada Varaždina za razdoblje listopad - prosinac 2023. godinu

rujan - listopad kolovoz - rujan NE 11. kolovoz - 10. rujan 2023. godine
32. 

ODLUKA O UKIDANJU STATUSA JAVNOG DOBRA U OPĆOJ UPORABI NA ČK.BR. 15440/2 U VARAŽDINU

Nacrt odluke o ukidanju statusa javog dobra u općoj uporabi na čk.br. 15440/2 u Varaždinu

Poziv javnosti na dostavu mišljenja, primjedbi i prijedloga  na Nacrt odluke o ukidanju statusa javog dobra u općoj uporabi na čk.br. 15440/2 u Varaždinu

Obrazac sudjelovanja u savjetovanju s javnošću o Nacrtu odluke o ukidanju statusa javog dobra u općoj uporabi na čk.br. 15440/2 u Varaždinu

Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću 

listopad - studeni rujan - listopad NE 7. rujan - 7. listopad 2023. godine
33.

IZMJENE I DOPUNE KODEKSA PONAŠANJA ČLANOVA GRADSKOG VIJEĆA GRADA VARAŽDINA

Nacrt izmjena i dopuna Kodeksa ponašanja članova Gradskog vijeća Grada Varaždina

Poziv javnosti na dostavu mišljenja, primjedbi i prijedloga o Nacrtu izmjena i dopuna Kodeksa ponašanja članova Gradskog vijeća Grada Varaždina

Obrazac sudjelovanja u savjetovanju s javnošću o Nacrtu izmjena i dopuna Kodeksa ponašanja članova Gradskog vijeća Grada Varaždina

Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću

listopad - studeni rujan - listopad NE 11. listopad - 11. studeni 2023. godine
34.

ODLUKA O NAČINU UPRAVLJANJA I KORIŠTENJA SPORTSKIH GRAĐEVINA U VLASNIŠTVU GRADA VARAŽDINA

listopad - studeni rujan - listopad NE 31. listopad - 30. studeni 2023. godine
35.

ODLUKA O IMENOVANJU I PROTEZANJU EUROPSKOG TRGA

Nacrt odluke o imenovanju i protezanju Europskog trga

Kartografski prikaz 

Poziv javnosti na dostavu mišljenja, primjedbi i prijedloga o Nacrtu odluke o imenovanju i protezanju Europskog trga

Obrazac sudjelovanja u savjetovanju s javnošću o Nacrtu odluke o imenovanju i protezanju Europskog trga

Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću

listopad - studeni rujan - listopad NE

22. rujan - 22. listopad 2023. 

36.

ODLUKA O IMENOVANJU NOVOVEŠKE CESTE U NASELJIMA GOJANEC I HRAŠĆICA

Nacrt odluke o imenovanju Novoveške ceste u naseljima Gojanec i Hrašćica

Poziv javnosti na dostavu mišljenja, primjedbi i prijedloga o Nacrtu odluke o imenovanju Novoveške ceste u naseljima Gojanec i Hrašćica

Kartografski prikaz

Obrazac sudjelovanja u savjetovanju s javnošću o Nacrtu odluke o imenovanju Novoveške ceste u naseljima Gojanec i Hrašćica

Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću

listopad - studeni rujan - listopad NE 22. rujan - 22. listopad 2023.
37.

ODLUKA O VRIJEDNOSTI BODA KOMUNALNE NAKNADE

Nacrt odluke o vrijednosti boda komunalne naknade

Poziv javnosti na dostavu mišljenja, primjedbi i prijedloga na Nacrt odluke o vrijednosti boda komunalne naknade

Obrazac sudjelovanja u savjetovanju s javnošću na Nacrt odluke o vrijednosti boda komunalne naknade

Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću

studeni listopad - studeni NE 17. listopad - 16. studeni 2023.
38.

ODLUKA O VISINI PAUŠALNOG POREZA PO KREVETU NA PODRUČJU GRADA VARAŽDINA

Nacrt odluke o visini paušalnog poreza po krevetu na području Grada Varaždina

Poziv javnosti na dostavu mišljenja, primjedbi i prijedloga o Nacrtu odluke o visini paušalnog poreza po krevetu na području Grada Varaždina

Obrazac sudjelovanja u savjetovanju s javnošću o Nacrtu odluke o visini paušalnog poreza po krevetu na području Grada Varaždina

Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću

studeni listopad - studeni NE 17. listopad - 16. studeni 2023.
39.

ODLUKA O VISINI POREZNIH STOPA GODIŠNJEG POREZA NA DOHODAK NA PODRUČJU GRADA VARAŽDINA

Nacrt odluke o visini poreznih stopa godišnjeg poreza na dohodak na području Grada Varaždina

Poziv javnosti na dostavu mišljenja, primjedbi i prijedloga o Nacrtu odluke o visini poreznih stopa godišnjeg poreza na dohodak na području Grada Varaždina

Obrazac sudjelovanja u savjetovanju s javnošću o Nacrtu odluke o visini poreznih stopa godišnjeg poreza na dohodak na području Grada Varaždina

Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošćću

studeni listopad - studeni NE 17. listopad - 16. studeni 2023.
40.

ODLUKA O IZMJENAMA ODLUKE O KOMUNALNOJ NAKNADI

Nacrt odluke o izmjenama Odluke o komunalnoj naknadi

Poziv javnosti na dostavu mišljenja, primjedbi i prijedloga o Nacrtu odluke o izmjenama Odluke o komunalnoj naknadi

Obrazac sudjelovanja u savjetovanju s javnošću o Nacrtu odluke o izmjenama Odluke o komunalnoj naknadi

Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću

studeni listopad - studeni NE 19. listopad - 18. studeni 2023.
41.

ODLUKA O KORIŠTENJU I NAKNADI ZA KORIŠTENJE JAVNIH POVRŠINA GRADA VARAŽDINA

Nacrt odluke o korištenju i naknadi za korištenje javnih površina Grada Varaždina

Kiosci kod varaždinskog groblja i groblja Biškupec

Shematski prikaz stalaka kod groblja uz kioske

Poziv javnosti na dostavu mišljenja, primjedbi i prijedloga o Nacrtu odluke o korištenju i naknadi za korištenje javnih površina Grada Varaždina

Obrazac sudjelovanja u savjetovanju s javnošću o Nacrtu odluke o korištenju i naknadi za korištenje javnih površina Grada Varaždina

Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću na Nacrt odlukeo korištenju i naknadi za korištenje javnih površina Grada Varaždina 

studeni - prosinac listopad - studeni  NE 31. listopada - 30. studenog 2023. godine
42.

ODLUKA O LOKACIJAMA I UVJETIMA ZA ODRŽAVANJE JAVNIH SKUPOVA I MANIFESTACIJA NA PODRUČJU GRADA VARAŽDINA KADA POSTOJI MOGUĆNOST PREKORAČENJA DOPUŠTENIH RAZINA BUKE

Nacrt odluke o lokacijama i uvjetima za održavanje javnih skupova i manifestacija na području Grada Varaždina kada postoji mogućnost prekoračenja dopuštenih razina buke

Stručna podloga za određivanje dopuštenih razina buke prilikom održavanja javnih skupova, razonode, zabavnih i drugih aktivnosti na području Grada Varaždina 

Poziv javnosti na dostavu mišljenja, primjedbi i prijedloga na Nacrt odluke o lokacijama i uvjetima za održavanje javnih skupova i manifestacija na području Grada Varaždina kada postoji mogućnost prekoračenja dopuštenih razina buke

Obrazac sudjelovanja u savjetovanju s javnošću na Nacrt odluke o lokacijama i uvjetima za održavanje javnih skupova i manifestacija na području Grada Varaždina kada postoji mogućnost prekoračenja dopuštenih razina buke

Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću na Nacrt odluke o lokacijama i uvjetima za održavanje javnih skupova i manifestacija na području Grada Varaždina kada postoji mogućnost prekoračenja dopuštenih razina buke

studeni - prosinac listopad - studeni NE 24. listopad - 23. studeni 2023. godine 
43. 

ODLUKA O OSNIVANJU SAVJETA MLADIH GRADA VARAŽDINA

Nacrt odluke o osnivanju Savjeta mladih Grada Varaždina

Nacrt javnog poziva za isticanje kandidatura za izbor članova Savjeta mladih Grada Varaždina

Poziv javnosti na dostavu mišljenja, primjedbi i prijedloga na Nacrt odluke o osnivanju Savjeta mladih Grada Varaždina

Obrazac sudjelovanja u savjetovanju s javnošću na Nacrt odluke o osnivanju Savjeta mladih Grada Varaždina  

Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću o Nacrtu odluke o osnivanju Savjeta mladih Grada Varaždina

studeni - prosinac listopad - studeni NE 8. studeni - 8. prosinac 2023. godine
44.

ODLUKA O DOPUNI PROGRAMA POTPORA  PODUZETNICIMA NA PODRUČJU GRADA VARAŽDINA OD 2022. DO 2025. GODINE

Nacrt odluke o dopuni Programa potpora poduzetnicima na području Grada Varaždina od 2022. do 2025. godine

Poziv javnosti na dostavu mišljenja, primjedbi i prijedloga o Nacrtu odluke o dopuni Programa potpora poduzetnicima na području Grada Varaždina od 2022. do 2025. godine

Obrazac sudjelovanja u savjetovanju s javnošću na Nacrt odluke o dopuni Programa potpora poduzetnicima na području Grada Varaždina od 2022. do 2025. godine

Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću na Nacrt odluke o dopuni Programa potpora poduzetnicima na području Grada Varaždina od 2022. do 2025. godine

prosinac studeni - prosinac NE 6. studeni - 5. prosinac 2023. godine
45.

ODLUKA O SUFINANCIRANJU TROŠKOVA MEDICINSKI POMOGNUTE OPLODNJE

Nacrt odluke o sufinanciranju troškova medicinski pomognute oplodnje

Poziv javnosti na dostavu mišljenja, primjedbi i prijedloga o Nacrtu odluke o sufinanciranju troškova medicinski pomognute oplodnje

Obrazac sudjelovanja u savjetovanju s javnošću na Nacrt odluke o sufinanciranju troškova medicinski pomognute oplodnje

Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću o Nacrtu odluke o sufinanciranju troškova medicinski pomognute oplodnje

prosinac studeni - prosinac NE 7. studenog - 7. prosinca 2023. godine
46. 

PLAN DAVANJA KONCESIJA NA PODRUČJU GRADA VARAŽDINA ZA 2024. godinu

Nacrt plana davanja koncesija na području Grada Varaždina za 2024. godinu

Poziv javnosti na dostavu mišljenja, primjedbi i prijedloga o Nacrtu plana davanja koncesija na području Grada Varaždina za 2024. godinu 

Obrazac sudjelovanja u savjetovanju s javnošću o Nacrtu plana davanja koncesija na području Grada Varaždina za 2024. godinu

Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću o Nacrtu plana davanja koncesija na području Grada Varaždina za 2024. godinu

prosinac studeni-prosinac NE 16. studeni - 15. prosinac 2023. godine
47.

GODIŠNJI PROVEDBENI PLAN UNAPREĐENJA ZAŠTITE OD POŽARA ZA PODRUČJE GRADA VARAŽDINA ZA 2024. GODINU

Nacrt godišnjeg provedbenog plana unapređenja zaštite od požara za područje Grada Varaždina za 2024. godinu

Poziv javnosti na dostavu mišljenja, primjedbi i prijedloga a Nacrt godišnjeg provedbenog plana unapređenja zaštite od požara za područje Grada Varaždina za 2024. godinu

Obrazac sudjelovanja u savjetovanju s javnošću o Nacrtu godišnjeg provedbenog plana unapređenja zaštite od požara za područje Grada Varaždina za 2024. godinu

Izvješće o provedenom savjetovanu s javnošću o Nacrtu godišnjeg provedbenog plana unapređenja zaštite od požara za područje Grada Varaždina za 2024. godinu

prosinac studeni-prosinac NE 16. studeni - 15. prosinac 2023.
48.

ODLUKA O DAVANJU NA UPRAVLJANJE I KORIŠTENJE NEKRETNINA (PROSTORI KOJI SU RANIJE KORIŠTENI KAO RADNI PROSTORI VIJEĆA MJESNIH ODBORA) JAVNOJ USTANOVI GRADSKI STANOVI VARAŽDIN

Nacrt odluke o davanju na upravljanje i korištenje nekretnina (prostori koji su ranije korišteni kao radni prostori vijeća mjesnih odbora) Javnoj ustanovi Gradski stanovi Varaždin

Poziv javnosti na dostavu mišljenja, primjedbi i prijedloga na Nacrt odluke o davanju na upravljanje i korištenje nekretnina (prostori koji su ranije korišteni kao radni prostori vijeća mjesnih odbora) Javnoj ustanovi Gradski stanovi Varaždin

Obrazac sudjelovanja u savjetovanju s javnošću na Nacrtu odluke o davanju na upravljanje i korištenje nekretnina (prostori koji su ranije korišteni kao radni prostori vijeća mjesnih odbora) Javnoj ustanovi Gradski stanovi Varaždin

Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću o Nacrtu odluke o davanju na upravljanje i korištenje nekretnina (prostori koji su ranije korišteni kao radni prostori vijeća mjesnih odbora) Javnoj ustanovi Gradski stanovi Varaždin

prosinac studeni - prosinac NE 16. studeni - 15. prosinac 2023. 
49.

ODLUKA O NAČINU FINANCIRANJA VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA I PREDSTAVNIKA NACIONALNIH MANJINA U GRADU VARAŽDINU

Nacrt odluke o načinu financiranja vijeća nacioinalnih manjina i predstavnika nacionalnih manjina u Gradu Varaždinu

Poziv javnosti na dostavu mišljenja, primjedbi i prijedloga na Nacrt odluke o o načinu financiranja vijeća nacioinalnih manjina i predstavnika nacionalnih manjina u Gradu Varaždinu

Obrazac sudjelovanja u savjetovanju s javnošću na Nacrt odluke o načinu financiranja vijeća nacionalnih manjina i predstavnika nacionalnih manjina u Gradu Varaždinu

Izvješće o provedenom savjetovanju o Nacrtu odluke o načinu financiranja vijeća nacionalnih manjina i predstavnika nacionalnih manjina u Gradu Varaždinu

prosinac studeni - prosinac NE 16. studeni - 15. prosinac 2023. 
50.

GODIŠNJI PLAN RAZVOJA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE NA PODRUČJU GRADA VARAŽDINA ZA 2024. GODINU

Nacrt godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite na području Grada Varaždina za 2024. godinu

Poziv javnosti na dostavu mišjenja, primjedbi i prijedloga o Nacrtu godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite na području Grada Varaždina za 2024. godinu

Obrazac sudjelovanja u savjetovanju s javnošću o Nacrtu godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite na području Grada Varaždina za 2024. godinu

Izvješće o provedenom savjetovanju o Nacrtu godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite na području Grada Varaždina za 2024. godinu

prosinac studeni - prosinac NE 17. studeni - 16. prosinac 2023.