Savjetovanja s javnošću u 2023. godini

KOORDINATICA SAVJETOVANJA S JAVNOŠĆU

Anica Mušanović
T: 042/402-502
F: 042/210-742
E: [email protected]

 

Zaključak o donošenju Plana savjetovanja Grada Varaždina u 2023. godini

Zaključak o izmjeni i dopuni Zaključka o donošenju Plana savjetovanja Grada Varaždina u 2023. godini

redni

broj

Naziv prijedloga propisa, općeg akta ili dokumenta za koji se provodi savjetovanje

OČEKIVANO VRIJEME NJEGOVA DONOŠENJA ILI USVAJANJA Okvirno vrijeme provedbe internetskog savjetovanja DRUGi PREDVIĐENi NAČINi NA KOJE SE NAMJERAVA PROVESTI SAVJETOVANJE točno
vrijeme provedenog internetskog savjetovanja

1.

ODLUKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O KOMUNALNOM REDU

Nacrt odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom redu

Poziv javnosti na dostavu mišljenja o Nacrtu odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom redu

Obrazac savjetovanja s javnošću o Nacrtu odrluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom redu 

lipanj svibanj - lipanj NE 19. svibanj - 18. lipanj 2023. 
2.

ODLUKA O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE O KOMUNALNIM DJELATNOSTIMA

svibanj travanj - svibanj NE  
3.

ODLUKA O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE O KOMUNALNOM DOPRINOSU

rujan kolovoz NE  
4.

ODLUKA O UTVRĐIVANJU LOKACIJA ZA KUPANJE I TRAJANJE SEZONE KUPANJA NA GRADSKOM KUPALIŠTU - JEZERU MOTIČNJAK U 2023. GODINI

Nacrt odluke o utvrđivanju lokacija za kupanje i trajanje sezone kupanja na gradskom kupalištu - jezeru Motičnjak u 2023. godini

Poziv javnosti na dostavu mišljenja, primjedbi i prijedloga na Nacrt odluke o utvrđivanju lokacija za kupanje i trajanje sezone kupanja na gradskom kupalištu - jezeru Motičnjak u 2023. godini

Izvjeće o provedenom monitoringu vode za kupanje u 2022. godini 

Karta Aquacity

Obrazac sudjelovanja u savjetovanju s javnošću o Nacrtu odluke o utvrđivanju lokacija za kupanje i trajanje sezone kupanja na gradskom kupalištu - jezeru Motičnjak u 2023. godini

 

svibanj ožujak - travanj NE 21. ožujak - 20. travanj 2023. 
5.

ODLUKA O PROVEDBI URBANISTIČKO ARHITEKTONSKOG NATJEČAJA ZA IZRADU IDEJNOG URBANISTIČKOG RJEŠENJA UREĐENJA TRGA SLOBODE U VARAŽDINU

travanj veljača - ožujak NE  
6.

odluka o uređenju prometa na području grada varaždina

rujan kolovoz NE  
7.

ODLUKA O UPRAVLJANJU I RASPOLAGANJU IMOVINOM U VLASNIŠTVU GRADA VARAŽDINA

lipanj travanj - svibanj NE  
8.

odluka o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada

travanj veljača - ožujak NE  
9.

ODLUKA O MJERAMA ZA SPRJEČAVANJE NEPROPISNOG ODBACIVANJA OTPADA I MJERAMA ZA UKLANJANJE ODBAČENOG OTPADA

svibanj ožujak - travanj NE  
10.

PROPISNIK O SLUŽBENOJ ODJEĆI KOMUNALNIH I PROMETNIH REDARA

ožujak siječanj - veljača NE  
11.

STRATEGIJA RAZVOJA URBANOG PODRUČJA VARAŽDIN

Nacrt strategije razvoja urbanog područja Varaždin

Poziv javnosti na dostavu mišljenja, primjedbi i prijedloga na Nacrt strategije razvoja urbanog područja Varaždin

Obrazac sudjelovanja u savjetovanju s javnošću o Nacrtu strategije razvoja urbanog područja Varaždin 

Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću 

travanj - svibanj

ožujak - travanj

siječanj - veljača

Distribucija Nacrta strategije razvoja urbanog područja Varaždin svim članovima Koordinacijskog vijeća, Partnerskog vijeća, institucijama, civilnom društvu te zainteresiranoj javnosti elektroničkom poštom  27. siječnja - 26. veljače 2023.
12. 

ODLUKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O IZBORU ČLANOVA VIJEĆA MJESNIH ODBORA NA PODRUČJU GRADA VARAŽDINA

ožujak siječanj - veljača NE  
13.

ODLUKA O JAVNIM PRIZNANJIMA GRADA VARAŽDINA

lipanj svibanj NE  
14.

odlUKA O IZVRŠAVANJU PROGRAMA JAVNIH POTREBA U SPORTU GRADA VARAŽDINA 

Nacrt odluke o izvršavanju Programa  javnih potreba u sportu Grada Varaždina

Poziv javnosti na dostavu mišljenja, primjedbi i prijedloga na Nacrt odluke o izvršavanju Programa javnih potreba u sportu Grada Varaždina

Obrazac sudjelovanja u savjetovanju s javnošću o Nacrtu odluke o izvršavanju Programa javnih potreba u sportu Grada Varaždina 

ožujak veljača NE 20. veljače - 21. ožujka 2023. godine
15.

ODLUKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O STIPENDIRANJU UČENIKA I STUDENATA KOJI SE ŠKOLUJU NA SREDNJIM ŠKOLAMA I VISOKIM UČILIŠTIMA

Nacrt odluke o izmjenama i dopunama Odluke o stipendiranju učenika i studenata koji se školuju na srednjim školama i visokim učilištima

Poziv javnosti na dostavu mišljenja, primjedbi i prijedloga o Nacrtu odluke o izmjenama i dopunama odluke o stipendiranju učenika i studenata koji se školuju na srednim školama i visokim učilištima

Obrazac savjetovanja s javnošću o Nacrtu odluke o izmjenama i dopunama odluke o stipendiranju učenika i studenata koji se školuju na srednim školama i visokim učilištima  

lipanj svibanj - lipanj NE 19. svibanj - 18. lipanj 2023. 
16.

PRORAČUN GRADA VARAŽDINA ZA 2024. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2025. I 2026. GODINU

studeni listopad - studeni NE  
17. ODLUKA O KRITERIJIMA, MJERILIMA I POSTUPKU ZA ODGODU PLAĆANJA, OBROČNU OTPLATU DUGA TE PRODAJI, OTPISU ILI DJELOMIČNOM OTPISU POTRAŽIVANJA travanj ožujak NE  
18.

EVALUACIJA PLANA ODRŽIVE URBANE MOBILNOSTI GRADA VARAŽDINA 

Nacrt Evaluacije Plana održive urbane mobilnosti Grada Varaždina

Poziv javnosti na dostavu mišljenja, primjedbi i prijedloga o Nacrtu Evaluacije Plana održive urbane mobilnosti Grada Varaždina 

Obrazac sudjelovanja u savjetovanju s javnošću o Nacrtu Evaluacije Plana održive urbane mobilnosti Grada Varaždina

svibanj ožujak - travanj NE 22. ožujka - 24. travnja 2023. 
19.

NACRT PRORAČUNA GRADA VARAŽDINA ZA 2023. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2024. I 2025. GODINU

Nacrt proračuna Grada Varaždina za 2023. godinu i projekcije za 2024. i 2025. godinu

Obrazloženje uz Nacrt proračuna Grada Varaždina za 2023. godinu i projekcije za 2024. i 2025. godinu

Poziv javnosti na dostavu mišljenja, primjedbi i prijedloga o Nacrtu proračuna Grada Varaždina za 2023. godinu i projekcije za 2024. i 2025. godinu

Obrazac sudjelovanja u savjetovanju s javnošću na Nacrt proračuna Grada Varaždina za 2023. godinu i projekcije za 2024. i 2025. godinu

 

svibanj travanj - svibanj NE 26. travnja - 3. svibnja 2023. godine