17. svibanj 2023.

Javni natječaj za prodaju nekretnina u Varaždinu javnim nadmetanjem

Rok za podnošenja prijava nakon čega će započeti javno nadmetanje u prostorijama Upravnog odjela za gradnju i komunalno gospodarstvo, Trg slobode 12/2., je do: Petak, 02.06.2023. do 10:00 sati