06. prosinac 2023.

Javni natječaj za prijam u službu vježbenika na određeno vrijeme (vježbenički staž) i službenika na neodređeno vrijeme - Upravni odjel za gradnju i komunalno gospodarstvo

Rok za predaju: Ponedjeljak, 05.02.2024. do 08:00 sati
  • na vježbenički staž za osposobljavanje na radnom mjestu: Upravni referent za javna davanja i Stručni referent za poslove pisarnice prostornog uređenja,
  • na neodređeno vrijeme na radno mjesto: Viši savjetnik za pripremu i provedbu projekata i nabavu i Stručni suradnik za graditeljstvo.

Rok za podnošenje prijava: 14. prosinca 2023.

Tekst Natječaja

Obavijest i upute kandidatima

Natječaj je objavljen u "Narodnim novinama" broj 145/23 dana 6. prosinca 2023. g.

 

3. siječnja 2024.

Obavijest o vremenu održavanja testiranja

Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti

 

12. siječnja 2024.

Odluka o poništenju dijela Javnog natječaja

Odluka je objavljena u "Narodnim novinama" broj 15/24 dana 12. siječnja 2024. g.

 

5. veljače 2024.

OBAVIJEST O IZHODU POSTUPKA

Sukladno odredbama članka 10. stavka 1. točke 10. Zakona o pravu na pristup informacijama ("Narodne novine" broj 25/13, 85/15 i 69/22), a temeljem provedenog postupka po raspisanom Javnom natječaju, objavljenom dana 6. prosinca 2023. godine u "Narodnim novina“ broj 145/23, po provedenom postupku prijma u službu vježbenika i službenika, u službu u Upravni odjel za gradnju i komunalno gospodarstvo:

1. za obavljanje vježbeničkog staža na radnom mjestu: Upravni referent za javna davanja, primljeni su Lovro Car i Sandra Šmic, oboje sa srednjom stručnom spremom gimnazijskog obrazovnog programa,

2. za obavljanje vježbeničkog staža na radnom mjestu: Stručni referent za poslove pisarnice prostornog uređenja, zbog činjenice da je Sandra Šmic, kao jedina kandidatkinja koja je pristupila testiranju, primljena na prethodno radno mjesto, za ovo je radno mjesto donijeta Odluka o poništenju dijela javnog natječaja,

3. na radno mjesto: Viši savjetnik za pripremu i provedbu projekata i nabavu, na neodređeno vrijeme primljena je Maja Grđan, magistra ekonomije,

4. za radno mjesto: Stručni suradnik za graditeljstvo, na neodređeno vrijeme primljena je Maja Poljak, stručna prvostupnica – inženjerka građevinarstva.