05. srpanj 2023.

Javni natječaj za prijam u službu vježbenika na određeno vrijeme (vježbenički staž) - Upravni odjel za društvene djelatnosti

Rok za predaju: Ponedjeljak, 11.09.2023. do 00:00 sati

Rok za podnošenje prijava: 13. srpnja 2023

Natječaj je objavljen u "Narodnim novinama" broj 73/23 dana 5. srpnja 2023.

Tekst Natječaja

Obavijest i uputa kandidatima

 

20. srpnja 2023. 

Obavijest o vremenu održavanja testiranja

 

4. rujna 2023.

Obavijest o ishodu postupka

Sukladno odredbama članka 10. stavka 1. točke 10. Zakona o pravu na pristup informacijama ("Narodne novine" broj 25/13, 85/15 i 69/22), a temeljem provedenog postupka po raspisanom Javnom natječaju, objavljenom dana 5. srpnja 2023. godine u "Narodnim novinama" broj 73/23 i na web-stranicama Grada Varaždina, na obavljanje vježbeničkog staža primljena je Karolina Besek Sakalj, sa stečenom visokom stručnom spremom - magistra ekonomije.