27. ožujak 2024.

Javni natječaj za prijam u službu vježbenika na određeno vrijeme (vježbenički staž) i službenika na neodređeno vrijeme - upravni odjel za poslove gradonačelnika i Gradskog vijeća

Rok za predaju: Srijeda, 26.06.2024. do 00:00 sati
  • na vježbenički staž za osposobljavanje na radnom mjestu: Upravni referent za poslove Odjela,
  • na neodređeno vrijeme na radna mjesta: Viši savjetnik za IT, Viši stručni suradnik za međugradsku i međunarodnu suradnju, odnose s javnošću i protokol i Viši stručni referent za zaštitu na radu i opće poslove

Rok za podnošenje prijava: 8. travnja 2024.

Tekst Javnog natječaja

Obavijest i uputa kandidatima

 

Natječaj je objavljen u "Narodnim novinama" broj 37/24 dana 27. ožujka 2024. g.

Potreba za zapošljavanjem na predmetna radna mjesta objavot će se na Portalu Burza rada Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

 

29. travnja 2024.

Obavijest o vremenu održavanja testiranja

Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti

 

22. svibnja 2024.

Javni natječaj je poništen u dijelu koji na radno mjesto: 4. Viši stručni referent za zaštitu na radu i opće poslove - 1 izvršitelj (m/ž).

Odluka o poništenju dijela Javnog natječaja

Odluka je objavljena u "Narodnim novinama" broj 64/24 dana 29. svibnja 2024. g.

 

07. lipnja 2024.

Obavijest o ishodu postupka

Sukladno odredbama članka 10. stavka 1. točke 10. Zakona o pravu na pristup informacijama ("Narodne novine" broj 25/13, 85/15 i 69/22), a temeljem provedenog postupka po raspisanom Javnom natječaju, objavljenom dana 27. ožujka 2024. g. u "Narodnim novina“ broj 37/24, po provedenom postupku prijma u službu vježbenika i službenika na neodređeno vrijeme u Upravni odjel za poslove gradonačelnika i Gradskog vijeća:

1. za obavljanje vježbeničkog staža na radnom mjestu: Upravni referent za poslove Odjela, primljena je Kristina Čanadi, sa srednjom stručnom spremom i stečenim zanimanjem: upravna referentica,

2. na radno mjesto: Viši savjetnik za IT, na neodređeno vrijeme primljen je Basel Nikola Bitar, magistar poslovne ekonomije,

3. na radno mjesto: Viši stručni suradnik za međugradsku i međunarodnu suradnju, odnose s javnošću i protokol, na neodređeno vrijeme primljena je Tena Domjan, magistra ekonomije,

4. za radno mjesto: Viši stručni referent za zaštitu na radu i opće poslove donijeta Odluka o poništenju dijela javnog natječaja jer u provedenom postupku prethodne provjere znanja i sposobnosti niti jedan kandidat nije ostvario potreban broj bodova.