10. travanj 2024.

Javni natječaj za prijam u službu vježbenika na određeno vrijeme (vježbenički staž) – UO za financije, proračun i javnu nabavu

Rok za predaju: Četvrtak, 06.06.2024. do 15:43 sati

Rok za podnošenje prijava: 24. travnja 2024.

Obavijesti i upute kandidatima

Tekst Javnog natječaja

Natječaj je objavljen u "Narodnim novinama" broj 43/24 dana 10. travnja 2024. g.

Potreba za zapošljavanjem na predmetno radno mjesto objavljena je na Portalu Burza rada Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

 

10. svibnja 2024.

Obavijest o vremenu održavanja testiranja

Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti

 

27. 05. 2024.

Obavijest o ishodu postupka

Sukladno odredbama članka 10. stavka 1. točke 10. Zakona o pravu na pristup informacijama ("Narodne novine" broj 25/13, 85/15 i 69/22), a temeljem provedenog postupka po raspisanom Javnom natječaju, objavljenom dana 10. travnja 2024. godine u "Narodnim novina“ broj 43/24, po provedenom postupku prijma u službu vježbenika u Upravni odjel za financije, proračun i javnu nabavu, za obavljanje vježbeničkog staža na radnom  mjestu: Stručni suradnik - specijalist za naplatu prihoda, primljena je Katarina Kelemen, sveučilišna prvostupnica (baccalaurea) ekonomije.