05. srpanj 2023.

Javni natječaj za prijam u službu vježbenika i službenika na neodređeno vrijeme - Upravni odjel za poslove gradonačelnika i Gradskog vijeća

Rok za predaju: Utorak, 26.09.2023. do 07:00 sati
  • na vježbenički staž za osposobljavanje na radnom mjestu: Stručni referent - poslovni tajnik II,
  • na neodređeno vrijeme na radno mjesto: Stručni referent za informatičke poslove.

Rok za podnošenje prijava: 13. srpnja 2023.

Natječaj je objavljen u "Narodnim novinama" broj 73/23 dana 5. srpnja 2023.

Tekst Natječaja

Obavijest i uputa kandidatima

 

21. srpnja 2023.

Obavijest o vremenu održavanja testiranja

 

25. kolovoza 2023.

Odluka o poništenju dijela Javnog natječaja

Odluka je objavljena u "Narodnim novinama" broj 97/23 dana 25. kolovoza 2023.

 

11. rujna 2023.

Obavijest o ishodu postupka

Sukladno odredbama članka 10. stavka 1. točke 10. Zakona o pravu na pristup informacijama ("Narodne novine" broj 25/13, 85/15 i 69/22), a temeljem provedenog postupka po raspisanom Javnom natječaju, objavljenom dana 5. srpnja 2023. godine u "Narodnim novinama" broj 73/23 i na web-stranicama Grada Varaždina, u službu na neodređeno vrijeme na radno mjesto Stručnog referenta za informatičke poslove primljen je Marko Blažunaj, sa stečenom srednjom stručnom spremom - tehničar za računalstvo.