05. travanj 2024.

Javni natječaj za prijam u službu vježbenika na određeno vrijeme (vježbenički staž) i službenika na neodređeno vrijeme - Upravni odjel za gradnju i komunalno gospodarstvo

  • na vježbenički staž za osposobljavanje na radnom mjestu: Stručni referent za poslove pisarnice prostornog uređenja,
  • na neodređeno vrijeme na radna mjesta: Viši stručni savjetnik za izgradnju i održavanje objekata i komunalne infrastrukture, Viši stručni suradnik za održavanje prometnica i javnih površina i Viši stručni suradnik za zaštitu okoliša

 

Rok za podnošenje prijava: 18. travnja 2024.

Obavijest i upute kandidatima

Tekst Javnog natječaja

Natječaj je objavljen u "Narodnim novinama" broj 40/24 dana 5. travnja 2024. g.

Potreba za zapošljavanjem na predmetna radna mjesta objavljena je na Portalu Burza rada Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

 

8. svibnja 2024.

Obavijest o vremenu održavanja testiranja

Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti

 

22. svibnja 2024.

Javni natječaj je poništen u dijelu koji se odnosi na radno mjesto: 4. Viši stručni suradnik za zaštitu okoliša - 1 izvršitelj (m/ž).

Odluka o poništenju dijela Javnog natječaja

Odluka je objavljena u "Narodnim novinama" broj 64/24 dana 29. svibnja 2024. g.

 

11. lipnja 2024.

Javni natječaj je poništen u dijelu koji se odnosi na radno mjesto: 2. Viši stručni savjetnik za izgradnju i održavanje objekata i komunalne infrastrukture - 1 izvršitelj (m/ž).

Odluka o poništenju dijela Javnog natječaja

Odluka je objavljena u "Narodnim novinama" broj 71/24 dana 14. lipnja 2024. g.

 

26. 06. 2024.

Obavijest o ishodu postupka

Sukladno odredbama članka 10. stavka 1. točke 10. Zakona o pravu na pristup informacijama ("Narodne novine" broj 25/13, 85/15 i 69/22), a temeljem provedenog postupka po raspisanom Javnom natječaju, objavljenom dana 5. travnja 2024. godine u "Narodnim novina“ broj 40/24, po provedenom postupku prijma u službu vježbenika i službenika na neodređeno vrijeme u službu u Upravni odjel za gradnju i komunalno gospodarstvo:

1. za obavljanje vježbeničkog staža na radnom mjestu: Stručni referent za poslove pisarnice prostornog uređenja, primljena je Maja Košutar sa srednjom stručnom spremom i stečenim zanimanjem: upravna referentica,

2. na radno mjesto: Viši stručni savjetnik za izgradnju i održavanje objekata i komunalne infrastrukture, donijeta Odluka o poništenju dijela javnog natječaja jer je jedina kandidatkinja odustala od prijma u službu i rasporeda na radno mjesto,

3. za radno mjesto: Viši stručni suradnik za održavanje prometnica i javnih površina, na neodređeno vrijeme primljena je Valetnina Matija, magistra inženjerka građevinarstva,

4. za radno mjesto: Viši stručni referent za zaštitu na radu i opće poslove donijeta Odluka o poništenju dijela javnog natječaja jer nije bilo kandidata koji bi se uputili u postupak prethodne provjere znanja i sposobnosti.