12. travanj 2023.

Natječaj za davanje u zakup dijelova javnih površina za postavu paketomata putem usmenog javnog nadmetanja

Usmeno javno nadmetanje provest će se u prostorijama Upravnog odjela za gradnju komunalno gospodarstvo na drugom katu Trg Slobode 12/II, Varaždin: Utorak, 25.04.2023. s početkom u 08:00 sati