30. ožujak 2023.

Natječaj za davanje u zakup dijelova javnih površina za postavu kioska putem usmenog javnog nadmetanja

Usmeno javno nadmetanje provesti će se u prostorijama Upravnog odjela za gradnju komunalno gospodarstvo na drugom katu Trg Slobode 12/II, Varaždin na dan: Utorak, 18.04.2023. s početkom u 08:00 sati