03. srpanj 2024. | Autor: td

Javni natječaj za davanje na korištenje dijelova javnih površina za postavu samposlužnih automata za prodaju prehrambenih proizvoda putem usmenog javnog nadmetanja

Rok za predaju: Utorak, 16.07.2024. do 08:00 sati

Usmeno javno nadmetanje provesti će se u prostorijama Upravnog odjela za gradnju komunalno gospodarstvo na drugom katu Trg Slobode 12/II,Varaždin na dan: 16. srpnja (utorak) 2024.godine s početkom u 8.00 (osam) sati.

Tekst javnog natječaja