05. listopad 2022.

Javni natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Varaždina

Rok za podnošenje prijava, nakon čega će započeti javno nadmetanje u prostorijama Upravnog odjela za gradnju i komunalno gospodarstvo, Trg slobode 12, II kat, je: Četvrtak, 20.10.2022. do 09:00 sati