02. studeni 2022.

Javni natječaj za prodaju nekretnina u Varaždinu usmenim nadmetanjem

Rok za podnošenja prijava nakon čega će započeti javno nadmetanje u prostorijama Upravnog odjela za gradnju i komunalno gospodarstvo, Trg slobode 12, II kat: Srijeda, 16.11.2022. do 09:00 sati