09. studeni 2022.

JAVNI NATJEČAJ ZA IMENOVANJE PROČELNIKA UPRAVNOG ODJELA ZA FINANCIJE, PRORAČUN I JAVNU NABAVU GRADA VARAŽDINA

Rok za predaju: Četvrtak, 17.11.2022. do 23:59 sati