14. lipanj 2023.

Javni natječaj za davanje u zakup dijela javne površine za postavu kioska za prodaju svijeća i nadgobnih lampiona postupkom usmenog javnog nadmetanja

Usmeno javno nadmetanje provesti će se u prostorijama Upravnog odjela za gradnju i komunalno gospodarstvo na drugom katu Trg Slobode 12, Varaždin, na dan: Utorak, 27.06.2023. s početkom u 14:00 sati