29. ožujak 2024.

Natječaj za odabir udruge mladih - voditelja programa „p4 centar za mlade“ u zgradi p4 (pečetri) - centar za mlade i nezavisnu kulturu varaždin, ulica petra preradovića 4, za 2024. godinu

Rok za predaju: Ponedjeljak, 29.04.2024. do 23:59 sati