15. lipanj 2022.

Javni natječaj za prijam u službu u Upravni odjel za poslove gradonačelnika i Gradskog vijeća

Rok za predaju: Nedjelja, 31.07.2022. do 00:00 sati

za radno mjesto VIŠEG STRUČNOG SURADNIKA ZA ODNOSE S JAVNOŠĆU I PROTOKOL

 

Natječaj je objavljen u "Narodnim novinama" broj 68/22 dana 15. lipnja 2022. g. i 69/22 dana 17. lipnja 2022. - Ispravak

Obavijesti i upute

Tekst Javnog natječaja

 

17. lipnja 2022.

Ispravak Obavijesti i uputa

Ispravak Javnog natječaja

 

11. srpnja 2022.

Odluka o poništenju Natječaja objavljena je u "Narodnim novinama" broj 81/22 dana 13. srpnja 2022. g.

Obavijest o poništenju Javnog natječaja