21. lipanj 2023.

Javni natječaj za prodaju nekretnine u Varaždinu javnim nadmetanjem

Rok za podnošenja prijava nakon čega će započeti javno nadmetanje u prostorijama Upravnog odjela za gradnju i komunalno gospodarstvo, Trg slobode 12/2., je do: Srijeda, 19.07.2023. do 11:00 sati