23. studeni 2022.

Javni natječaj za prodaju i zakup nekretnina u vlasništvu Grada Varaždina

Rok za podnošenja prijava nakon čega će započeti javno nadmetanje u prostorijama Upravnog odjela za gradnju i komunalno gospodarstvo, Trg slobode 12, II kat je: Četvrtak, 08.12.2022. do 09:00 sati