Zatvori

Zanima vas što ima u gradu? Pogledajte aktualni program događanja

Grad Varaždin - Početna Javni pozivi - arhiva

Javni pozivi - arhiva

Poziv na iskazivanje interesa za priključenje na besplatnu optičku infrastrukturu Smart City Varaždin (faza 1 - Banfica)

Utorak, 30. listopad 2018.

Javni poziv za sufinanciranje troškova prijevoza za školsku/akademsku godinu 2018./2019. za studente i učenike srednjih škola

Utorak, 16. listopad 2018.

Javni poziv za dostavu prijava za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u Upravnom odjelu za proračun i javnu nabavu Grada Varaždina u 2018. g.

Petak, 12. listopad 2018.

Poziv za prijavu kandidata za sudjelovanje u radu prometne jedinice mladeži Grada Varaždina

Poziv je otvoren do popunjenja slobodnih mjesta prema potrebama Policijske uprave Varaždin
Srijeda, 26. rujan 2018.

Javni poziv za uvid u spis predmeta HRVATSKE ŠUME d.o.o.

Utorak, 04. rujan 2018.

Javni poziv za Projekt "Poduzetnički fond Grada Varaždina u 2018."

Ponedjeljak, 03. rujan 2018.

Javni poziv za uvid u spis predmeta CENTAR STAN d.o.o.

Utorak, 21. kolovoz 2018.

Javni poziv za uvid u spis predmeta KOKA d.d.

Četvrtak, 16. kolovoz 2018.

Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Grada Varaždina u 2019. godini za ustanove u kulturi

Utorak, 24. srpanj 2018.

Javni poziv za sufinanciranje troškova izlagačima s područja Grada Varaždina na manifestaciji Špancirfest 2018

Krajnji rok za dostavu prijava je petak 28. rujna 2018. godine do 12,00 sati, bez obzira na način dostave. 
Srijeda, 11. srpanj 2018.

Javni poziv za podnošenje prijava za dodjelu potpora male vrijednosti u poljoprivredi na području Grada Varaždina u 2018. godini

Utorak, 10. srpanj 2018.

JAVNI POZIV ZA PRIJAVU KANDIDATA ZA IZVRŠAVANJE POSLOVA POMOĆNIKA U NASTAVI UČENICIMA S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU

Javni poziv za prijavu kandidata za izvršavanje poslova pomoćnika u nastavi učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnim školama Grada Varaždina, Centru za odgoj i obrazovanje Tomislav Špoljar Varaždin i Katoličkoj osnovnoj školi Svete Uršule Rok za podnošenje prijave: Petak, 06.07.2018. do 23:59 sati.
Utorak, 26. lipanj 2018.

Ponavljanje dijela Javnog poziva za dostavu prijava za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u upravnim tijelima Grada Varaždina u 2018. godini

Petak, 15. lipanj 2018.

Javni poziv za uvid u spis predmeta u svrhu izdavanja građevinske dozvole za građenje građevine javne i društvene namjene, visoko učilište – FAKULTET ORGANIZACIJE I INFORMATIKE U VARAŽDINU

Srijeda, 13. lipanj 2018.

Poništenje dijela Javnog poziva za dostavu prijava za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u upravnim tijelima Grada Varaždina u 2018. g.

Petak, 01. lipanj 2018.

Javni poziv za uvid u spis predmeta u svrhu izdavanja građevinske dozvole za izgradnju objekta – Centar za sport i rekreaciju u Črncu Biškupečkom

Srijeda, 30. svibanj 2018.

Javni poziv za uvid u spis predmeta u svrhu izdavanja građevinske dozvole za rekonstrukciju poslovne građevine – Centar kreativnih industrija

Petak, 25. svibanj 2018.

Javni poziv za dostavu prijava za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u upravnim tijelima Grada Varaždina u 2018. g.

Četvrtak, 10. svibanj 2018.

Javni poziv za projekte/programe u području turizma i socijalnog (društvenog) poduzetništva te gospodarsko-turističke manifestacije u 2018.

Utorak, 08. svibanj 2018.

Javni poziv za prijavu projekta /programa udruga i ostalih neprofitnih organizacija za područje međunarodne suradnje od javnih potreba za Grad Varaždin u 2018. godini

Srijeda, 02. svibanj 2018.

Javni poziv za uvid u spis predmeta u svrhu izdavanja građevinske dozvole za dogradnju VI. osnovne škole

Uvid u spis predmeta se može izvršiti dana 08.05.2018. g. u 09:00 sati na lokaciji Varaždin, P. Preradovića 10
Petak, 27. travanj 2018.

Javni poziv za uvid u spis predmeta Varkom d.d. Varaždin

Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 07.05.2018. u 10:00 sati, na lokaciji Varaždin, P. Preradovića 10
Četvrtak, 26. travanj 2018.

Javni poziv za prijavu projekta/programa udruga i ostalih neprofitnih organizacija za područje mladih, odgoja i obrazovanja, socijalne skrbi i zdravstva i kulture od javnih potreba za grad Varaždin

Srijeda, 21. ožujak 2018.

Javni poziv na dostavu prijava za sufinanciranje Programa sanacije i obnove pročelja i krovova građevina u 2018. godini

Utorak, 20. ožujak 2018.

Javni poziv za prijavu projekata/programa udruga u području zbrinjavanja beskućnika i organizirano provođenje vremena osoba s invaliditetom od javnih potreba za Grad Varaždin u 2018. godini

Četvrtak, 08. veljača 2018.

Poziv na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za rekonstrukciju građevine javne i društvene namjene, uprava ustanova - uređenje potkrovlja u urede županije, 2. skupine

Srijeda, 07. veljača 2018.

Javni poziv za dodjelu potpora zaklade za razvoj kvalitetnog sporta Grada Varaždina

Utorak, 23. siječanj 2018.

Javni poziv za predlaganje programa na temelju kojih će se utvrditi Program javnih potreba Grada Varaždina u tehničkoj kulturi za razdoblje od 1.1. - 31.12.2018. godine

Utorak, 16. siječanj 2018.

Javni poziv za podnošenje zahtjeva za autotaksi prijevoz na području Grada Varaždina

Ponedjeljak, 18. prosinac 2017.

Otvoreni poziv za prijavu prijedloga projekata/programa udruga i drugih neprofitnih organizacija civilnog društva usmjerenih na mlade i rad s mladima koji bi se provodili u prostoru Centra za mlade

  Za prijave koje se dostavljaju putem kurira ili osobno u pisarnicu Grada Varaždina (Trg kralja Tomislava 1, Varaždin) krajnji rok zaprimanja je 8. siječnja 2018. godine u 14:30 sati.
Petak, 15. prosinac 2017.

Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje građevine javne i društvene namjene 2. skupine na građevnoj čestici k.č.br. 850 i 853 k.o. Varaždin, investitor

Četvrtak, 30. studeni 2017.

Javni poziv za sufinanciranje troškova izlagača s područja Grada Varaždina na manifestaciji Advent u Varaždinu 2017

Utorak, 28. studeni 2017.

Javni poziv za prijavu programa/projekata udruga u kulturi za ostvarivanje prava na financijske potpore u okviru raspoloživih sredstava gradskog proračuna za 2017. godinu

Utorak, 24. listopad 2017.

Poziv za podnošenje ponuda za korištenje javne površine povodom blagdana Svih svetih

Četvrtak, 19. listopad 2017.

Javni poziv za prikupljanje prijava za financijsku potporu (sufinanciranje troškova prijevoza) za 2017./2018. školsku/akademsku godinu

Utorak, 17. listopad 2017.

Javni poziv za isticanje kandidatura za izbor članova i zamjenika članova Savjeta mladih Grada Varaždina

Odbor za izbor i imenovanje Gradskog vijeća Grada Varaždina objavljuje Javni poziv za isticanje kandidatura za izbor članova i zamjenika članova Savjeta mladih Grada Varaždina
Utorak, 03. listopad 2017.

Javni poziv za uvid u spis predmeta - Prehrambena industrija Vindija d.d.

Četvrtak, 14. rujan 2017.

Javni poziv za izbor upravitelja sportske građevine u vlasništvu Grada Varaždina

Utorak, 12. rujan 2017.

Javni poziv za dostavu prijava za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u upravnim tijelima Grada Varaždina u 2017. godini

Ponedjeljak, 21. kolovoz 2017.

Javni poziv na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole

Petak, 04. kolovoz 2017.

Javni poziv za prijavu kandidata za izvršavanje poslova pomoćnika u nastavi učenicima s teškoćama u razvoju

Petak, 04. kolovoz 2017.

Poziv za predlaganje javnih potreba u kulturi Grada Varaždina u 2018. godini za ustanove u kulturi

Utorak, 25. srpanj 2017.

Javni poziv za sufinanciranje troškova izlagača s područja Grada Varaždina na manifestaciji Špancirfest 2017

Utorak, 18. srpanj 2017.

Javni poziv za podnošenje prijava za dodjelu potpora male vrijednosti u poljoprivredi na području Grada Varaždina u 2017. godini

Utorak, 18. srpanj 2017.

Obavijest i poziv za dostavu podataka obveznicima poreza na nekretnine

Petak, 14. srpanj 2017.

Javni poziv za prijavu projekta/programa udruga u području odgoja i obrazovanja od javnih potreba za Grad Varaždin

Utorak, 11. srpanj 2017.

Javni poziv za prijavu projekata/programa udruga u području socijalne skrbi i zdravstva od javnih potreba za Grad Varaždin u 2017. godinu

Utorak, 11. srpanj 2017.

Javni poziv za prijavu aktivnosti/projekte udruga i drugih neprofitnih organizacija civilnog društva usmjerenih na mlade i rad s mladima

Utorak, 11. srpanj 2017.

Javni poziv za predlaganje programa javnih potreba u tehničkoj kulturi za 2017.

Utorak, 11. srpanj 2017.

Javni poziv za prijavu programa/projekata udruga u području kulture od javnih potreba za Grad Varaždin u 2017. godini

Utorak, 11. srpanj 2017.

1 2 3 4 5 6 7