16. srpanj 2019.

Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Grada Varaždina u 2020. godini za ustanove u kulturi

Rok za predaju: Ponedjeljak, 02.09.2019. do 23:59 sati