28. siječanj 2020.

Javni poziv na dostavu prijava za sufinanciranje Programa sanacije i obnove pročelja i krovova građevina u 2020. godini

Rok za predaju: Četvrtak, 27.02.2020. do 23:59 sati

Javni poziv na dostavu prijava za sufinanciranje Programa sanacije i obnove pročelja i krovova građevina u 2020. godini

Tekst Javnog poziva

Prijavnica u Excel formatu

Prijavnica PDF

Rok za dostavu prijava ističe 27. veljače 2020. godine.