20. rujan 2019. | Autor: Martina Gradečak

Javni poziv za uvid u spis predmeta - IVAN KRKLEC, HR: 42000 Varaždin, A. Štera

Rok za predaju: Četvrtak, 03.10.2019. do 09:00 sati

Javni poziv za uvid u spis predmeta u svrhu izdavanja građevinske dozvole na kčbr 609 i 610 k.o. Varaždin, Ulica A. Štera