17. rujan 2019.

JAVNI POZIV ZA MJERU POTICAJA "PODUZETNIČKI FOND GRADA VARAŽDINA U 2019. GODINI"

Krajnji rok za dostavu prijava, bez obzira na način dostave: Utorak, 01.10.2019. do 15:00 sati