01. listopad 2019.

Javni poziv za financijsku potporu učenicima (sufinanciranje troškova prijevoza) za 2019./2020. školsku godinu

Rok za predaju: Srijeda, 16.10.2019. do 23:59 sati

Javni poziv za financijsku potporu (sufinanciranje troškova prijevoza) za 2019./2020. školsku godinu

Zaključak o sufinanciranju prijevoza učenika i studenata s područja Grada Varaždina za 2019./2020. školsku godinu

 

Prijave se podnose isključivo popunjavanjem online obrasca u nastavku i prilaganjem obveznih i neobveznih dokumenta u za to predviđena polja. Dokumenti mogu biti originali iz sustava e-građani ili skenirane/fotografirane preslike.  

 

Prije ispunjavanja prijavnice pripremite sljedeće dokumente u obliku datoteke za slanje: 

  • Potvrda o prebivalištu ili osobna iskaznica 
  • Potvrda srednje škole o upisu u 2019./2020. školsku godinu
  • Preslika kartice ili ugovora s poslovnom bankom o žiro računu