30. listopad 2019. | Autor: Martina Gradečak

Javni poziv za uvid u spis predmeta u svrhu izdavanja građevinske dozvole na kčbr 609 i 610 k.o. Varaždin, Ulica A. Štera 13

Rok za predaju: Utorak, 12.11.2019. do 09:00 sati

Javni poziv za uvid u spis predmeta u svrhu izdavanja građevinske dozvole na kčbr 609 i 610 k.o. Varaždin, Ulica A. Štera 13