29. svibanj 2019.

Javni poziv za prijavu udruga (DVD) za organizaciju potpore 330. varaždinskog zavjetnog hodočašća Majci Božjoj Bistričkoj u Mariju Bistricu

Rok za predaju: Srijeda, 05.06.2019. do 23:59 sati

JAVNI POZIV ZA PRIJAVU UDRUGA (DVD) ZA ORGANIZACIJU POTPORE 330. VARAŽDINSKOG ZAVJETNOG HODOČAŠĆA MAJCI BOŽJOJ BISTRIČKOJ U MARIJU BISTRICU

Odluka

Tekst Javnog poziva

Obrazac