05. veljača 2019.

Javni poziv za isticanje kandidatura za dodatni izbor za četiri (4) člana i zamjenika člana Savjeta mladih Grada Varaždina

Rok za predaju: Srijeda, 20.02.2019. do 23:59 sati

Odbor za izbor i imenovanje Gradskog vijeća Grada Varaždina objavljuje Javni poziv za isticanje kandidatura za dodatni izbor za četiri (4) člana i zamjenika člana Savjeta mladih Grada Varaždina

Tekst Javnog poziva

Izjava kandidata o prihvaćanju kandidature

Obrazac - Prijedlog kandidata za člana i zamjenika člana Savjeta mladih Grada Varaždina

Obrazac - Popis predlagatelja koji pripadaju neformalnoj skupini mladih