19. veljača 2019.

Javni poziv udrugama i ostalim neprofitnim organizacijama u području turizma i socijalnog (društvenog) poduzetništva te udruga, trgovačkih društava i obrta za gospodarsko-turističke manifestacije

Rok za predaju: Utorak, 19.03.2019. do 23:59 sati

Javni poziv za područje turizma i socijalnog (društvenog) poduzetništva i gospodarsko-turističkih manifestacija u 2019. godini

Upute za prijavitelje 

 

Prijaviti se mogu projekti/programi, a prihvatljive su aktivnosti koje se provode u razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2019. godine. 

Rok za podnošenje prijava je zaključno do 19. ožujka 2019. Prijava je dostavljena u roku ako je na prijavnom žigu razvidno da je zaprimljena u pošti do kraja datuma koji je naznačen kao rok za prijavu na Poziv. U slučaju da je prijava dostavljena osobno, prijavitelju će biti izdana potvrda o točnom vremenu prijema. Kod osobno dostavljene prijave krajnji rok zaprimanja je 19. ožujka 2019. do 15:00. Sve prijave poslane izvan roka neće biti uzete u razmatranje.

 

Prijavnica

Sastavni dio ove online prijavnice su: opisni obrazac, obrazac proračuna, izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja i popis priloga. Prijava se radi isključivo putem ovog obrasca. Nakon što ga ispunite i stisnete 'pošalji', na e-mail koji ste upisali u obrazac će doći pdf verzija za ispis koju je potrebno isprintati, ovjeriti potpisom i pečatom te sukladno Javnom pozivu i Uputama poslati preporučenom poštom ili dostaviti osobno.

određenoneodređenonema zaposlenih

vlastiti prostoriznajmljeni prostorprostor od grada/županije/državenema prostor

lokalni značajnacionalni značaj međunarodni značaj

Grad VaraždinŽupanijaOstali proračuni (ministarstva, zaklade…)Vlastita sredstvaSponzori, donacijeČlanarinePrihodi iz obavljanja drugih djelatnosti prijaviteljaMeđunarodne zaklade i fondacijeOstali prihodi (navesti koji)

IZRAVNI TROŠKOVI - specificirati koji i koliko, naznačiti pojedinačni i ukupni iznos te iznos koji se traži od Grada VaraždinaNEIZRAVNI TROŠKOVI - specificirati koji i koliko, naznačiti pojedinačni i ukupni iznos te iznos koji se traži od Grada Varaždina (neizravni troškovi mogu iznositi maksimalno 25% izravnih troškova)

Pročitao/pročitala sam uvjete javnog poziva i prihvaćam sve uvjete ovog javnog poziva. U skladu s odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka dajem privolu Gradu Varaždinu za prikupljanje i obradu mojih osobnih podataka za potrebe provođenja Javnog poziva za prijavu projekta/programa udruga i ostalih neprofitnih organizacija za javne potrebe u odgoju i obrazovanju, socijalnoj skrbi i zdravstvu i kulturi za Grad Varaždin u 2019. godini. Osim svrhe za koju je dana privola, prikupljeni osobni podaci neće se koristiti u druge svrhe. Potvrđujem da sam upoznat da imam pravo odustat od dane privole i zatražiti prestanak daljnje obrade osobnih podataka. Ispravak ili obavijest o odustajanju od dane privole dostaviti u pisanom obliku na [email protected].

Poziv više nije aktivan